تضعیف اقتصاد کشور میلیون‌ها نفر در معرض خطر قحطی قرار خواهند گرفت
تضعیف اقتصاد کشور میلیون‌ها نفر در معرض خطر قحطی قرار خواهند گرفت

سازمان ملل: با سقوط اقتصاد افغانستان قحطی ناشی از خشکسالی تشدید می‌شود

نهادهای امداد بین‌المللی می‌گویند به دلیل خشکسالی شدید امسال بسیاری از مردم افغانستان برای تامین مواد غذایی مشکلات جدی داشتند، اما اکنون در پی سقوط دولت به دست طالبان وتضعیف اقتصاد کشور میلیون‌ها نفر در معرض خطر قحطی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری "رویترز"، مری الن مک گرورتی، مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان روز پنجشنبه ۱۱ شهریور گفت: "در شرایط فعلی هیچ‌گونه شبکه حمایتی ملی وجود ندارد وتحت تاثیر وخامت وضع اقتصادی کشور پس از تصرف قدرت به دست طالبان بحران گرسنگی تشدید شده است".

خانم مک گرورتی افزود: "وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم واقعا وحشتناک است احتمال دارد به یک فاجعه بشری تبدیل شود".

وى اشاره كرد كه "حقوق کارمندان دولت پرداخت نشده، ارزش پول ملی افغانستان سقوط کرده واز زمان تصرف قدرت توسط طالبان بانک‌ها به مردم اجازه می‌دهند که هر هفته فقط ۲۰۰ دلار از پس‌انداز خود برداشت کنند".

یک مقام دیگر نهادهای سازمان ملل که در افغانستان کار کرده است، گفت: "طالبان برای تامین نیازهای مردم به سازمان ملل وابسته است. آنها به خوبی می‌دانند که نمی‌توانند غذای مردم را تامین کنند".

طبق آمارهای سازمان ملل فقط در سال جاری بیش از ۵۵۰ هزار نفر به دلیل خشکسالی و جنگ آواره شده وبه جمعیت دو میلیونی آوارگان قبلی افزوده شده‌اند.

حدود نیمی از کودکان زیر پنج سال از سوءتغذیه رنج می‌برند وحدود ۱۴ میلیون نفر که یک سوم جمیعت افغانستان است با حدی از کمبود ویا ناامنی مواد غذایی روبرو هستند.

بررسی‌های برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که طی ماه گذشته میزان خرید ومصرف مواد غذایی در ۱۵ ولسوالی کاهش یافته وولسوالی‌های غزنی، خوست وپکتیا در شرق کشور بیش از سایر نقاط از کمبود وگرانی مواد غذایی آسیب دیده‌اند.

برنامه جهانی غذا می‌گوید هر چند سیل مهاجرت از افغانستان هنوز اتفاق نیافتاده ولی کمبود مواد غذایی، تشدید ناامنی ووخامت وضع اقتصادی کشور ممکن است باعث یک مهاجرت گسترده شود.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa