شاهزاده محمد بن ‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی
شاهزاده محمد بن ‌سلمان، ولیعهد عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن سلمان از طرحی “ابتکار سبز” خبر داد

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودى اعلام کرده که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ وابستگی کشورش به سوخت فسیلی را نصف کند. این کشور قصد دارد در طرحی ابتکاری تا ۱۰ سال آینده در قلمرو خود ۱۰ میلیارد اصله درخت بکارد. 

شاهزاده محمد بن سلمان، کلیات طرحی موسوم به "ابتکار سبز" را معرفی کرد که کشورش برای مقابله با مشکلات زیست‌بومی تنظیم کرده است.

ولیعهد عربستان سعودى از همه کشورها خواسته است که با جدیت وسرعت بیشتری با پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی پیکار کنند. شاهزاده محمد بن سلمان اعلام کرده که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ وابستگی کشورش به سوخت فسیلی را نصف کند.

عربستان قصد دارد در طرحی ابتکاری تا ۱۰ سال آینده در قلمرو خود ۱۰ میلیارد اصله‌ درخت بکارد. این کشور همچنین در طرحی به نام "ابتکار سبز خاورمیانه" با همکاری دیگر کشورهای عربی تا ۴۰ میلیارد اصله درخت دیگر خواهد کاشت.

طرح بزرگ عربستان سعودى در حمایت از محیط زیست بخشی از برنامه عظیم "دورنمای سال ۲۰۳۰" است که حاوی تحولاتی بزرگ برای اقتصاد عربستان سعودی است.

عربستان سعودی، که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، برنامه‌ای عظیم برای مقابله با تغییرات آب وهوایی معرفی کرده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa