يكى از معترضان عراقى دست به آتش گرفتن برچم كشور ایران مى زند
يكى از معترضان عراقى دست به آتش گرفتن برچم كشور ایران مى زند

شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، مانعی در برابر اصلاحات در عراق

مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق از آغاز گرفتن زمام امور در بغداد در ماه مه گذشته، قول داده است که با انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی اوضاع را بهبود بخشد وکشور را به سوی آرامش و رفاه ببرد، اما او با موانع زیادی روبروست.

عراق سالیان دراز میدان جنگ وآشوب و کشتار بوده واکنون به اصلاحات بنیادی نیاز مبرم دارد، اما رقیبان سیاسی، به ویژه گروه‌های شیعه طرفدار ایران در راه اصلاحات سنگ‌اندازی می‌کنند.

چند مقام بلندپایه عراقی به خبرگزاری "فرانسه" گفته‌اند که گروه‌های طرفدار ایران معضلی برای اصلاحات دولتی در عراق شده‌اند. یک کارمند بلندپایه گفته است: "این گروه‌ها تا می‌بینند به منافع سیاسی یا اقتصادی آنها نزدیک شده‌ایم، با پرتاب موشک یا کارزارهای تبلیغاتی کارشکنی می‌کنند".

به گفته مقام امنیتی عراق با این که گروه‌های مسلح زیر نام‌های گوناگون فعالیت می‌کنند، اما همه آنها به "حشد الشعبی" وابسته هستند، لشکری از افراد مسلح تندرو که از سوی دولت به رسمیت شناخته شده‌اند، اما در اصل پیرو حکومت ایران هستند.

او می‌گوید: "این گروه‌ها به دنبال قتل سلیمانی جبهه‌ای متحد تشکیل دادند و با نام‌های ناشناخته شروع به فعالیت کردند". همین گروه‌ها کاظمی را متهم می‌کنند در زمانی که ریاست دستگاه امنیتی عراق را به عهده داشته، در توطئه قتل سلیمانی مشارکت کرده است.

گروه‌های شیعی که از نیت کاظمی مبنی بر مهار واحدهای مسلح باخبر هستند، به کارزاری تبلیغاتی علیه او شروع کرده‌اند. آنها همچنین از طریق شبکه‌های اینترنتی به کانال‌های تلویزیونی مخالف اهداف خود حمله می‌کنند و مسئولان آنها را تهدید می‌کنند.

احمد ملا، سخنگوی کاظمی، به خبرگزاری فرانسه گفته است که دولت به دنبال رویارویی مستقیم با گروه‌های شبه‌نظامی نیست، "در عوض، ما می‌کوشیم با کنترل گذرگاه‌های مرزی منابع مالی آنها را قطع کنیم". منظور او واردات پردرآمد و قاچاق از مرز ایران است.

عراق پس از سالیان دراز جنگ وناآرامی، امروزه به خاطر کاهش بهای نفت و گسترش پاندمی کووید۱۹ در بحران عمیق اقتصادی فرو رفته وبه اصلاحات بنیادی نیازمند است، اما دولت در این زمینه با مقاومت شدید روبروست.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa