شهبانو فرح پهلوی
شهبانو فرح پهلوی

شهبانو پهلوی: فساد رژيم، ایران را به کشوری “فقیر وگرسنه” تبدیل کرد

شهبانو فرح پهلوی، در پیامی به مناسبت چهلمین سالروز درگذشت محمدرضا شاه پهلوی نوشته که "سوء رفتارها، ندانم کاری‌ها وفساد" در ۴۰ سال گذشته، ایران را به کشوری "فقیر ومحتاج وگرسنه" تبدیل کرده است.

پهلوی در بخشی از این پیام به محمدرضا شاه پهلوی نوشته است که "نیستید تا ببینید که تنها رژیم به ظاهر مذهبی، به ادعای خودشان، برای ایران وایرانی چه به ارمغان آورده است؛ فسادی بی‌مانند، سیاست‌هائی که نتیجه آن تحریم، بیکاری، فقر وگرسنگی است".

وضعت اقتصادی کارگران ودیگر اقشار جامعه، بی‌اعتباری گذرنامه ایرانی در جهان، سقوط ارزش پول ملی، فاصله طبقاتی، وضعیت محیط‌زیست در ایران وبرخوردهای خشونت‌بار حکومت با هرنوع اعتراض، از دیگر مواردی است که در این پیام به آنها اشاره شده است.

پهلوی در این پیام، "وظیفه عظیم نجات میهن وباز سازی کشور" را به "عهده ودوش" جوانان دانسته ونوشته در تاریخ ایران، همواره "فرزندان این سرزمین" برای "نجات" سرزمین، با پا خواسته‌اند.

شهبانو پهلوی در بخش دیگری از این پیام تاکید کرده است که فرزندش، شاهزاده رضا پهلوی نیز بر این باور است که "تغیر وتحول ملی…باید بدون دخالت بیگانگان وفقط به دست ایرانی انجام گیرد".

شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی گفت که "نگاه پدر در واپسین وداع، نگاه مظلومان بی‌آب وبی‌نان امروز بود. اشکی بود که امروز از چشم فقر می‌ریزد؛ از چشم دهقان؛ از چشم معلم؛ از چشم رفتگر واز چشم کولبر. اشک پادشاه، اشک دادخواهی بود؛ دادخواهی مردم در بیدادگاهی که در راه بود".

محمدرضا شاه پهلوی آخرين شاهنشاه ایران محسوب مى شود. وى بدليل بروز انقلاب ایرانى در سال هشتاد وهشت كشور را ترك كرد ودر مصر تا آخرين روز زندگى اش باقى ماند. جسد شاه در مسجد رفاعى قاهره بخاک سپرده شد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa