طالبان ده‌ها مرکز درمانی در افغانستان را بست
طالبان ده‌ها مرکز درمانی در افغانستان را بست

طالبان ده‌ها مرکز درمانی در افغانستان را بست

کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرده که گروه تروريستي طالبان ۴۲ مرکز بهداشت را در ولایت میدان وردک در جنوب کابل بسته است.

این نهاد افزوده که گروه تروريستي طالبان بعد ازحمله خونین هفته گذشته نیروهای امنیتی افغانستان در میدان وردک، کمیته سویدن برایافغانستان را مجبور کرده که تمام مراکز درمانی وبیمارستان‌های خود در ولایت میدانوردک را ببندد.

در خبرنامه این نهاد بین‌المللی که امروزچهارشنبه ۲۶ تیر در افغانستان نشرشد، آمده است کهاین کار به عرضه خدمات بهداشتی به صدها نفر از شهرواندان این ولایت صدمه زده،بخصوص که بخشی از مراجعان به این مراکز زنان وکودکان هستند.

کمیته سویدن برای افغانستان افزوده که با بستهشدن این مراکز روزانه نزدیک به شش هزار بیمار از دسترسی به خدمات درمانی محروم می‌مانند.

سونی مانسن، رئیس کمیته سویدن در افغانستان گفتهکه فشار گروه تروريستي طالبان برای بستن مراکز درمانی مردم را از دسترسی به خدماتدرمانی وبهداشتی محروم می‌کند وبه منزله نقض حقوق بشر وقوانین بشردوستانه بین‌المللیاست.

او خواستار بازگشایی سریع این مراکز شده واز تمامطرف‌های درگیر در افغانستان خواسته است که از اقدام‌هایی که باعث به خطر انداختنزندگی غیر نظامیان می‌شود، بپرهیزند.

این نهاد افزوده است که گروه تروريستي طالباندرخواست بستن این مراکز را هفته جاری مستقیما به کمیته سویدن داد. این درخواست بعداز حمله کماندوهای ارتش افغانستان به یک کلینیک در تنگی سیدان، ولسوالی دای‌میردادبه این کمیته داده شد. در این عملیات چهار نفر کشته شدند ویک نفر تاکنون ناپدیداست.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa