معاون وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، با اشاره به این که جمهوری اسلامی
معاون وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، با اشاره به این که جمهوری اسلامی

عراقچی تهديد به ترك كردن افغان‌ها خاک ایران تهديد كرد

معاون وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی، با اشارهبه این که جمهوری اسلامی "خروج مرحله به مرحله از توافق هسته اي موسوم به (برجام)را در دستور کار دارد" اروپا را به‌روشنی تهدید کرد که این احتمال هست ایراندر صورت ادامه فشارها از سکونت افغان‌ها در خاک خود جلوگیری کند.

به گفته آقای عراقچی، اگر تحریم‌ها اثر کند وفروش نفت ایران به صفر برسد، ممکن است "از برادران و خواهران افغانستانی‌مانبخواهیم ایران را ترک کنند".

عباس عراقچی شامگاه چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت، در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: "درحال حاضر بیش از سه میلیون افغانستانی در ایران هستند که دو میلیون فرصت شغلی رااشغال کرده‌اند و سالانه سه تا پنج میلیارد یورو از ایران خارج می‌کنند".

به گزارش خبرگزاري دولتي "ایرنا"،عراقچی با اشاره به این که "آوارگان در مجموع هشت میلیارد یورو برای کشورمانهزینه دارند» گفت: اگر فروش نفت به صفر برسد، جمهوری اسلامی "مجبور است سیاستویژه‌ای را برای اقتصاد خود در نظر بگیرد" و از اتباع افغانستان بخواهد که«به کشور خودشان یا به کشورهای دیگر بروند".

اظهارات جدید عباس عراقچی درباره اخراج احتمالیاتباع افغانستان از ایران و به طور غیرمستقیم استفاده ابزاری از آنها برای فشار براروپا با واکنش‌ گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد كه در صورت اخراج افغان‌هاو مهاجرت آنها به کشورهای دیگر، بحران مهاجرت غیرقانونی به اتحادیه اروپا بار دیگرمی‌تواند تشدید شود.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa