رياض وابو ظبى، اين دخالت نظامى را نقض حاكميت عراق دانستند
رياض وابو ظبى، اين دخالت نظامى را نقض حاكميت عراق دانستند

عربستان سعودى وامارات دخالت نظامى تركيه وايران در عراق را محكوم كردند

بيانيه وزارت امور خارجه سعودى اين دخالت هاى نظامى را تهديدى براى امنيت عربى ومنطقه اى دانست واين دخالت نظامى با قوانين ومقررات بين المللى تضاد است.

وزارت امور خارجه سعودى در بيانه خود تاكيد كرد كه دولت سعودى با مردم وكشور عراق كاملا براى امنيت وثباتى اين كشور عربى حمايت مى كند.

در همين راستا، كشور امارات متحد عربى از محكوم كردن دخالت هاى نظامى هر دو كشور تركيه وايران در عراق خبر داد واعلام كرد اين دخالت ها بعنوان نقض حاكميت كشور عربى بشمار مى روند.

به گزارش سايت رسمى وزارت امور خارجه امارات، "كشور امارات دخالت هاى تركيه وايران در كشور برادر عراق محكوم مى كند، واين دخالت ها نقض حاكميت كشور عربى هستند وبا اصول قوانين بين الملل تضاد است".

وزارت امور خارجه امارات تاكيد كرد كه "موضع ابو ظبى با هر دخالت در امور كشورهاى عربى مخالف است، وبايد به حاكميت كشور عراق احترام گذاشته شود وبا آنچه به حاكميت وموقعيت كشورهاى عربى خدشه دار كنند مخالف است".

نيروهاى رژيم ايران ودولت تركيه در روزهاى گذشته مواضعى شمال عراق را بمباران كرده اند كه گفته مى شود اين مواضع وابسته به احزاب كردى در استان اربيل عراق هستند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa