عربستان سعودی از دو ماه دیگر کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران را به طور کامل جبران می‌کند.
عربستان سعودی از دو ماه دیگر کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران را به طور کامل جبران می‌کند.

عربستان سعودی از دو ماه دیگر کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران را به طور کامل جبران می‌کند

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود گفته است که عربستان سعودی در نظر دارد از ماه ژوئیه تمامی سفارشات نفتی را که در ماه ژوئن در نتیجه خروج نفت ایران از بازار دریافت کرده است کاملا تامین کند.

براساس این گزارش، عربستان سعودی تا کنون سفارش‌های "معتدلی" برای فروش نفت خام به واردکنندگان نفتی ایران دریافت کرده است. احتمالا مشتریانی که مایل به ادامه خرید نفت از ایران نیستند به عرضه‌کنندگان دیگری نیز مراجعه کرده‌اند.

براساس سهمیه‌بندی اوپک، عربستان مجاز به تولیدکمی بیش از ده میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز است اما براساس توافقی که بیناوپک و چند کشور عمده صادرکننده نفت، به خصوص روسیه برای جلوگیری از سقوط بهای نفتصورت گرفته، تولید خود را به حدود نه میلیون و هشتصد هزار بشکه محدود کرده که بخشیاز آن به مصرف داخلی می‌رسد.

در حال حاضر، عربستان کمتر از هفت میلیون بشکه نفتصادر می‌کند و در نظر دارد تا پایان ماه ژوئن – ماه آینده میلادی – به صدور همینمقدار ادامه دهد اما از ماه ژوئیه و در صورت لزوم، حاضر است این مقدار را افزایشدهد. انتظار می‌رود در ماه آینده میلادی، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در مورد سطحتولید به رایزنی بپردازند.

ماه گذشته و در پی تصمیم آمریکا به خودداری ازتمدید معافیت از تحریم نفتی ایران، وزیر انرژی عربستان سعودی، خالد بن فالح، گفتکه "در صورت تحقق هرگونه کمبودی" در بازار نفت، آن کشور آماده جبران آنهست اما افزود که در حال حاضر "نیازی فوری" به چنین افزایشی محسوس نیست.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa