عفو بین‌الملل: ایران از اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده كرد
بر اساس سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۰، حداقل ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند

عفو بین‌الملل: ایران از اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده كرد

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود با انتقاد از "وضعیت حقوق بشر در ایران" اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰، از مجازات اعدام به نحو فزاینده‌ای به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان واعضای گروه‌های اقلیت مورد استفاده قرار گرفت.

این سازمان به اعدام روح‌الله زم، روزنامه نگار معروف، اشاره کرده ونوشته است که اعدام‌ها در پی دادگاه‌های غیرمنصفانه اجرا شدند وتعداد قابل توجهی از اعدام‌شدگان از اعضای اقلیت کرد ایران بودند.

عفو بین‌الملل از افزایش استفاده از اعدام به عنوان "سلاحی برای سرکوب سیاسی" یاد کرده وبه اعدام‌های مخفیانه واعدام افرادی اشاره کرده است که به گفته آن، در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.

در بخش دیگر از گزارش سازمان عفو بین‌الملل به سرکوب آزادی بیان، استفاده غیرقانونی از قوای قهریه برای سرکوب اعتراضات وبازداشت بی‌ضابطه صدها معترض، مخالف، دگراندیش ومدافعان حقوق بشر اشاره شده است.

خشونت وتبعیض نهادینه شده علیه زنان واقلیت‌های قومی ومذهبی وهمچنین ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه وسایر رفتارهای بی‌رحمانه وغیر انسانی به صورت گسترده وسازمان یافته، همراه با مصونیت مرتکبان از مجازات از دیگر محورهای گزارش عفو بین‌الملل است.

گزارش عفو بین‌الملل تصريح كرد مسئولان زندان ومقامات دادستانی عمدا زندانیان عقیدتی وسیاسی از مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم کردند وحق سلامت زندانیان در بسیاری از زندان‌ها همچنان بی‌رحمانه وغیرانسانی باقی ماند واین شرایط آن‌ها را بیشتر در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار داد.

این سازمان همچنین با اشاره به تداوم پنهان‌کاری جمهوری اسلامی درباره سرنوشت ومحل دفن چند هزار مخالف ودگراندیش سیاسی در دهه ۶۰، این رفتار را مصداق جنایت علیه بشریت توصیف کرده است.

پیشتر، سازمان حقوق بشر ایران که به رصد وتحلیل وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازد، در سیزدهمین گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۰، حداقل ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa