عفو بین‌الملل حکومت ایران را به شکنجه۳۰ ساله خانواده اعدامیان سیاسی سال ۶۷ متهم کرد
عفو بین‌الملل حکومت ایران را به شکنجه۳۰ ساله خانواده اعدامیان سیاسی سال ۶۷ متهم کرد

عفو بین‌الملل حکومت ایران را به شکنجه۳۰ ساله خانواده اعدامیان سیاسی سال ۶۷ متهم کرد

عفو بین‌الملل در اطلاعیه ای به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در ۳۰ سال گذشته، در برخورد با اعضای خانواده‌ هزاران زندانی سیاسی که در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، به شکل سازمان‌یافته‌ای "ممنوعیت مطلق شکنجه وسایر رفتار‌های بی‌رحمانه وغیرانسانی" را نقض کرده است.

عفو بین‌الملل در این اطلاعیه آورده است: "با گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته واجسادشان را در گورهای جمعیِ بی‌نشان انداخت، مقام‌ها ومسئولان ایرانی همچنان به زجر وعذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند".

این سازمان نوشته: "مقام‌ها ومسئولان ایرانیاز افشای این حقایق امتناع می‌کنند که عزیزان آن‌ها را چه زمانی، چگونه وچرا کشتندواجسادشان را کجا دفن کرده‌اند. آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهانروشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار، ارعاب وحمله قرار گرفته‌اند".

عفو بین‌الملل می‌گوید موضعش در این مورد متکی بهنظرات کارشناسی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل است.

هزاران نفر از زندانیان سیاسی در ایران درتابستان ۱۳۶۷ در حالی که مشغول گذراندن دورانمحکومیت خود بودند، با رای یک "هیات ۳ نفره" و باتایید بنيانگذار جمهورس اسلامي آیت‌الله خمینی دوباره محاکمه واعدام شدند.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی درسکوت خبری دست به این اعدام‌ها زد واجساد اعدامیان را در شهرهای مختلف از جملهتهران، اهواز ورشت در "گورهای دسته جمعی مخفی کرد".

این سازمان حقوق بشری در اطلاعیه تازه خود آوردهاست که در سه دهه گذشته "آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهانروشن شدن حقیقت واجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته‌اند".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa