تعداد کشته‌ها درين اعتراضات دست‌کم يک هزار ونيم نفر بوده است
تعداد کشته‌ها درين اعتراضات دست‌کم يک هزار ونيم نفر بوده است

عفو بین ‌‌الملل: ایران با گلوله‌های ساچمه‌ ای معترضان را هدف قرار ميدهد

سازمان عفو بین ‌‌الملل با انتشار بیانیه‌ ای نسبت به سرکوب اعتراض‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش اين سازمان، شواهدی نشان ميدهند نیروهای امنیتی ایران در برخورد با معترضان از گلوله‌های ساچمه ‌ای، گلوله‌های پلاستیکی، باتوم واسپری فلفل استفاده کرده ‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل، در گزارشی که روز چهارشنبه بیست‌ وپنجم دی ‌ماه منتشر شد همچنین نوشته استکه در جریان اعتراض‌‌های روز‌های اخیر در ایران، شمار نامشخصی از تظاهرکنندگان ازسوی نیروهای امنیتی وانتظامی بطور خودسرانه بازداشت شده‌ اند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفت پیام‌هایی از چندین معترض مجروح، دریافت کرده است که گفته ‌انداز ترس بازداشت، به مراکز درمانی وبیمارستان‌ها مراجعه نکرده ‌اند. این سازمانهمچنین گفته‌ است که شماری از مراکز درمانی ایران از پذیرش معترضان مجروح خودداریکرده ‌اند واز آن‌ها خواسته ‌اند محل را ترک کنند.

پیشتر گزارش‌هاییمنتشر بود که نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراض‌های آبان‌ماه، با حضور در بیماستان‌وسایر مراکز درمانی معترضان مجروح را بازداشت وبه مکان نا‌معلومی برده ‌اند.

در همینارتباط، مدیر بخش خاورمیانه وشمال آفریقا سازمان عفو بین ‌الملل، فیلیپ لوتر، ازدولت ایران خواسته است ضمن آزاد کردن فوری افرادی که بازداشت شده ‌اند هرچه سریع ‌تربه سرکوب معترضان وتظاهرکنندگان در ایران پایان دهد.

به گفتهسازمان عفو بین ‌الملل، در بسیاری از موارد برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایرانبا تظاهرکنندگان مصداق نقض مطلق شکنجه وسایر موازین بین ‌المللی است.

موج جدیداعتراض‌ها در ایران از روز شنبه این هفته ودر پی تایید شلیک موشک سپاه پاسداران بههواپیمای مسافربری اوکراینی صورت گرفت که طی آن ۱۷۶ خدمه ومسافر این پروازکشته شدند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa