فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، دریاسالار جیم مالوی، گفت از زمان حمله اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، ایران در موضع‌ نظامی خود در منطقه تغییری نداده است.
فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، دریاسالار جیم مالوی، گفت از زمان حمله اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، ایران در موضع‌ نظامی خود در منطقه تغییری نداده است.

فرمانده آمریکایی: موضع نظامی ایران پس از حمله‌ آرامکو تغییری نکرد

فرماندهناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، دریاسالار جیم مالوی، گفت از زمان حملهاخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، ایران در موضع‌ نظامی خود در منطقه تغییرینداده است.

این فرماندهارشد نیروی دریایی آمریکا در مصاحبه‌ با خبرگزاری رویترز گفت: "اصلا فکر نمی‌کنمآن‌ها (نیروهای ایران) در حال عقب ‌نشینی باشند." وى تاکید کرد كه فعالیت‌های نقل وانتقالات موشک‌های کروز وبالستیکایران وهمچنین  توانایی‌هایی مین‌گذاری ایرانرا دائما زیر نظر دارد.

این فرماندهارشد ارتش آمریکا درباره حمله به تاسیسات آرامکو گفت: "از نظر من، این حملهنمونه‌ای از عملیات زمینی همان کاری بود که با مین‌ها (در حمله‌های اخیر به چندکشتی‌ در دریای عمان) کردند… سریع ومخفیانه. نمی ‌شود انکارش کرد".

در ماه‌هایاخیر چندین نفتکش وکشتی تجاری خارجی در دریای عمان هدف حملات خرابکارانه قرارگرفتند. آمریکا وبرخی کشورهای دیگر این حمله‌ها را به تهران نسبت می‌دهند، اما ایراندست داشتن در آن‌ها را رد کرده است.

شايان به يادآورى است كه روز شنبه بیست وسوم شهریور،تاسیسات شرکت نفتی سعودى آرامکو، در استان‌های بقیق وخریص هدف حمله قرار گرفت كهشبه‌ نظاميان حوثی مسئولیت این حملات را پذیرفته ‌اند اما داده ها نشان ميدهد كه ایرانمسئول این حملات است.

آمریکا، بریتانیا،فرانسه، آلمان و عربستان سعودی، ایران را در حمله به آرامکو مقصر دانسته ‌اند. بااین حال، مقام‌های ایرانی هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده‌اند؛ حمله‌ای کهشورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفته‌ اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa