قاسم سلیمانی در ميان فرماندهان سپاه پاسداران پيشين وفعلى جعفرى وسلامى
قاسم سلیمانی در ميان فرماندهان سپاه پاسداران پيشين وفعلى جعفرى وسلامى

فرمانده سابق سپاه پاسداران: قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراضات نقشى داشت

محمد علی جعفری، فرمانده سابق كل نيروهاى سپاه پاسداران درباره از نقش قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراضات ۷۸ و۸۸ خبر داد. اما رمضان شریف، سخنگوی سپاه ادعا کرد ماموریت اصلی سلیمانی فرماندهى نیروی قدس سپاه وکمک به جبهه مقاومت در منطقه بوده است.

جعفريدر توییتى گفت: "در ماجرای فتنه ۷۸ و۸۸ حاج قاسم در صحنه مقابلهبا ضدانقلاب در کف خیابان بود واقدامات موثری را برای کنترل نا‌امنی وآشوب‌ها انجاممی ‌داد".

وىافزود: "بار‌ها شاهد حضور او در قرارگاه ثارالله بودیم، در غبار این فتنه‌ها همزماندر مسائل سیاسی هم با نفوذ خود برای خواص به ‌دنبال روشنگری بود".

اماسخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به توییت محمدعلی جعفری درباره نقش قاسم سلیمانی درسرکوب اعتراضات ۷۸و۸۸ گفت: "محتوای توییتمنتشر شده صحت ندارد وحاج قاسم مسئولیت وحضوری در قرارگاه ثارالله نداشته است".

گفتهمی ‌‌شود درون سپاه به محمدعلی جعفری فشار می‌‌ آورند که توییت خود در مورد قاسم سلیمانیرا حذف یا ادعا کند که فعالیتی در توییتر ندارد واکانت جعلی است اما هیچکدام عملی نشد.

محمدعلی جعفری از ۱۳۸۶تا ۱۳۹۸ فرماندهکل سپاه پاسداران بود وهم ‌اکنون نیز به عنوان فرمانده قرارگاه فرهنگی- سایبری سپاهفعالیت می ‌کند ویکی از مقامات نظامی سپاه پاسداران است.

پیشترمحمد دباقر قالیباف، فرمانده پیشین نیروی انتظامی درباره نقش سلیمانی در سرکوب اعتراضاتدانشجویی در تیر ۱۳۷۸گفته بود: "شاید بیشترین حرکت را برای جلوگیری ازحادثه، از شنبه تا پنجشنبه، من وسردار سلیمانی با هم انجام دادیم".

شايانبتذكر است كه قاسم سليمانى، فرمانده سابق نيروى قدس سپاه پاسداران، بهمراه جانشين فرماندهگروه شبه نظامى عراقى الحشد الشعبي، ابو مهدى المهندس وچند نظامى ديگر در حمله هوايىآمريكايى اوايل ماه ژانويه در نزديكى فرودگاه بين الملل بغداد كشته شده اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa