آنها با اعلام همبستگی با اعتراضات اخیر خواهان آزادی تمامی زندانیان شدند
آنها با اعلام همبستگی با اعتراضات اخیر خواهان آزادی تمامی زندانیان شدند

فعالان زنان ایران: به سرکوب وکشتار معترضان پایان دهید

۱۴۰ تن از فعالان حقوق زنان ایران در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به "سرکوب وکشتار معترضان" از خانواده‌های کشته‌شدگان خواسته ‌اند تا خواهان محاکمه آمران وعاملان این کشتار باشند.

۱۴۰ تن از فعالان برابری حقوق زنان در بیانیه‌ایبا عنوان "اعتراض حق ماست، به سرکوب وکشتار معترضین پایان دهید" نسبت بهسرکوب اعتراضات در ایران شدیدا انتقاد کرده ‌اند. این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های "نئولیبرالی" حاکم براقتصاد ایران، نتیجه این سیاست‌ها را "فلاکت وفقر مردم به ویژه زنان"دانسته است.

فعالان زنان با اشاره به وقایع ماهشهر نوشته‌اند:"اخباری که کم کم از دیوار سرکوب و سکوت می‌گذرند عیان می‌ سازند که چگونه درشهری چون ماهشهر که نمونه واضحی است از تلاقی فرودستی قومی و طبقاتی، برای به خاکو خون کشیدن معترضان حتی از به میدان آوردن تانک نیز فروگذار نمی ‌شود".

در این بیانیه با تاکید بر اینکه مطابق آمار رسمیهفت هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند، نوشته شده: "وضعیت زندان‌هایرسمی حکومت که تحت نظارت سازمان زندان‌ها قرار دارد بنا بر اظهارات زندانیان غیرانسانیاست واین شرایط در زندان‌های غیررسمی به مرز فاجعه خواهد رسید، همان‌طور که در سال۸۸ افشای کهریزک نشان دهنده عمق فاجعه بود".

نویسندگان بیانیه با انتقاد از "سکوت خبری وشرایطی که ما حتی نام این هزاران تن را نمی‌دانیم" نسبت به "تلاش برایپروژه‌سازی واخذ اعترافات اجباری" ابراز نگرانی کرده ‌اند. فعالان زن ضمن "اعلام همبستگی با مبارزات واعتراضات اخیر"خواهان آزادی بی قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی وبازداشت‌شدگان اخیر ودسترسی آنهابه وکیل شده ‌اند.

نویسندگان بیانیه همچنین ضمن اعلام همدردی باخانواده کشته‌شدگان اخیر از آنها خواسته‌ اند تا "بر فضای ترس وتهدید فائقشده و شجاعانه خواهان محاکمه آمران وعاملان قتل عزیزان خود باشند" وتاکیدکرده ‌اند که "برای تحقق این خواسته خود را در کنار آنان می ‌بینیم".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa