محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران

قالیباف: مردم خوزستان حس محرومیت وتبعیض دارند

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران اعتراف كرد كه مردم خوزستان حس محرومیت وتبعیض دارند وتاكيد كرد كه مردم این منطقه با سختی ومشقت زندگی می‌کنند.

به گزارش ‌خبرگزاری "تسنیم" از اهواز، قالیباف گفت: "در سفرهای متعدد به خوزستان احساس کردم مردم این منطقه حس محرومیت وتبعیض دارند که البته درست است".

وى تصریح کرد: "عرصه کشاورزی، تجارت، صنعت، معدن وحدود 5 میلیون جمعیت فرصت‌های بزرگی برای راهگشایی از مشکلات استان فراهم می‌آورد اما با چالش‌هایی هم روبه‌‌رو هستیم".

رئیس مجلس تاكيد كرد كه "مردم شهرستان‌های: آبادان، خرمشهر، هندیجان وماهشهر معیشت، اشتغال، تأمین آب شرب، مشکل فاضلاب وفرسودگی شهر را از جمله مشکلات ودغدغه‌های خود می‌دانند".

وى افزود: "امیدوارم با رویکرد نظارتی مجلس یازدهم و حضور میدانی شاهد حل مشکلات باشیم زیرا قصدمان از این سفرها مچ‌گیری نیست بلکه پیگیری برای برطرف کردن امور، پاسخگویی مسئولان ودر صورت نیاز قانون‌گذاری است".

با وجود اينكه رژيم ایران مدیون بخش مهمی از درآمد وتوسعه کشور از طريق منطقه اهواز وعموم استان خوزستان است اما هيچ اقدامى براى مردم اين منطقه برداشت نكرده است.

مردم اهواز با ادامه بحران هاى خدمات ونياز هاى اوليه از جمله قطع آب روبرو هستند تا اينكه بروز خشکسالی‌های پی در پی، تشنگی وبی‌آبی به دغدغه اصلی آنها تبدیل ‌شد.

تحليلگران مى گويند كه بى توجهى رژيم ایران به مردم اهواز عمدى است تا جمعيت اين منطقه كه بيشترين آنها عرب هستند را از بين ببرد.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa