قوه قضائیه ایران
قوه قضائیه ایران

قوه قضائیه ایران علیه دو روزنامه نگار احکام سنگین زندان صادر کرد

گزارش ها از ایران حاکی از آن است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی دو روزنامه‌نگار را به حبس های طولانی مدت محکوم کرده است كه مرضیه امیری وکیومرث مرزبان، به ترتیب هریک به ده سال ونیم ویازده سال زندان از سوی دادگاه اولیه محکوم شده‌اند.

خانم امیری روزنامه نگار شاغل در روزنامه شرق چاپتهران بوده وبه گفته خواهرش باید شش سال از دوره محکومیت را در زندان بگذراند. بهنظر می رسد که بر اساس گفته های خواهر این متهم، پنج سال ونیم از حکم زندان مرضیهامیری، تعلیقی است.

هرچند این احکام قابل تجدیدنظرخواهی است اما به غیر از حکم زندان، خانم امیری به تحمل ضربات شلاق هم متهم شده است. او همراه چند نفر دیگر در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس ایران بازداشت شد.

در گزارش دیگر، محمدحسین آقاسی وکیل کیومرثمرزبان، از حکم سنگین برای موکل خود خبر داده وگفته او مطابق حکم دادگاه اولیه باید۱۱ سال را در زندان سپری کند.

وکیل آقای مرزبان گفته که او از این حکم به دادگاه تجدید نظر، اعتراض خواهد کرد. کیومرث مرزبان خارج از ایران زندگی می کرد اما در زمان بازگشت، بازداشت شد.

شايان بتذكر است كه در ماه های اخیر قوه قضائیهجمهوری اسلامی صدور احکام سنگین برای کارکنان رسانه ها وفعالان مدنی را گسترش دادهاست. بازداشت طولانی مدت افراد وبلاتکلیف نگه داشتن آنها، بدون رسیدگی قضایی ازجمله دیگر رفتار قوه در ماه های اخیر است.

در حال حاضر شماری از متخصصان محیط زیست ایران از زمستان دو سال پیش در بازداشت هستند كه افراد بلندپایه در هیات دولت ایران می گویند این افراد جاسوس نیستند اما مقام های امنیتی وقضایی بر چنین اتهامی تاکید دارند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa