تهران قبلا اعتراف كرد كه موشک هاى سپاه هواپیمایی را ساقط كرد
تهران قبلا اعتراف كرد كه موشک هاى سپاه هواپیمایی را ساقط كرد

كشورهاى سانحه هواپیمای اوکراینی: ایران جعبه سیاه را تحویل دهد

مقامات پنج کشور مرتبط با هواپیمای اوکراینی که در تهران سرنگون شد، در دومین نشست مشترک خود بر لزوم پاسخ‌گویی ایران به سوالات متعدد درباره این حادثه تاکید کردند وخواستار ارسال جعبه سیاه هواپیما به خارج از ایران برای بازخوانی آن شدند.

بهگزارش سايت "راديو فردا"، نشست مشترک وزرای خارجه کانادا، اوکراین، افغانستان،وزیر دفاع سوئد ویک مقام ارشد وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه ۲۶ بهمندر حاشیه نشست امنیتی مونیخ برگزار شد که نتیجه آن صدور بیانیه‌ای دو ماده‌ای بود.

اینبیانیه را فرانسوا-فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا قرائت کرد که ایران را به تعجیلدر انجام مسئولیت‌های خود بر اساس معاهدات بین المللی فرا می ‌خواند.

وزیرخارجه کانادا در اظهارات خود عنوان کرد که مقامات پنج کشور یادشده در این نشست مشترکبر اجرای عدالت، شفافیت ومسئولیت پذیری کامل ایران تاکید کرده‌اند.

فرانسوا-فیلیپشامپین افزود که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز به عنوان مهمان به این نشستپیوسته که به او گفته شده ایران باید بلادرنگ به پرسش‌های بسیاری که پیرامون این رخدادتراژیک وجود دارد، پاسخ دهد.

بیانیهمقامات پنج کشور مورد اشاره نیز در وهله اول بر همکاری ایران بر انجام تحقیقات کاملپیرامون این رخداد بر اساس معاهده هوانوردی غیرنظامی بین المللی تاکید می ‌کند.

بهگفته وزیر خارجه کانادا، این امر به معنای آن است که ایران باید جعبه‌های سیاه هواپیمایسرنگون شده را به یکی از مراکزی که توانایی بازخوانی آن را دارند، تحویل دهد.

ایرانتاکنون از ارسال جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی خودداری کرده. جواد ظریف، نیز روزجمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، عنوان کرد که جعبه سیاه این هواپیما از ایرانخارج نخواهد شد.

ایندر حالی است که مقامات ایران اذعان داشته ‌اند این کشور توانایی وامکانات خواندن جعبهسیاه هواپیما را ندارد. اما آقای ظریف می‌ گوید که باید امکان این امر در اختیار ایرانقرار داده شود.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa