بر اثر کشته‌ شدن شبه نظامیان مورد حمایت ایران در درگيرى هاى ادلب
بر اثر کشته‌ شدن شبه نظامیان مورد حمایت ایران در درگيرى هاى ادلب

مرکز مستشاری نظامی ایران در سوریه ترکیه را تهدید کرد

مرکز مستشاری نظامی ایران در بیانیه اى كه روز یکشنبهاول مارس منتشر شد ترکیه را تهدید کرد وگفت: "به ملت ترکیه خاطرنشان می ‌کنیمفرزندانشان یک ماه است که در تیررس ما قرار دارند".

به گزارش "دويچه وله فارسى"، بیانیه مرکزمستشاری نظامی ایران در خطاب به ملت ترکیه افزود: "ما می‌ توانستیم انتقام بگیریمولی به دلیل دستور فرماندهان‌مان از این عمل خودداری کرده اما از شما می ‌خواهیمبه مقامات خود برای جلوگیری از کشته شدن سربازان ترک وپایبندی به توافق‌ها فشارآورید".

این مرکز وابسته به سپاه پاسداران اشاره كرد كه حضور نیروهای خود در سوریه به دنبال درخواست دولت سوریه وبراى همکاری با ارتش این کشور است. اين مركز در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده که مراکز ارتش ترکیه در تیررس نیروهای این مرکز قرار داشته ولی طبق توافقنامه آستانه حمله نکرد.

مرکز مستشاری نظامی ایران همچنین اعلام کرده استکه موضع دفاعی دارد وبا وجود این، ارتش ترکیه از هوا با آتشباری وپرتاب موشک‌هاینقطه‌زن نیروها ومراکز آنها را بمباران کرده است.

این مرکز در بیانیه‌اش می ‌گوید که میانجیگرانیرا برای گفت‌وگو با ارتش ترکیه فرستاده است تا این "حملات ورفتارهای ناپسندرا متوقف کند" اما ترکیه به حملات خود ادامه داده وچندین نفر از رزمندگانآنها "به شهادت" رسیده است.

مرکز مستشاری نظامی ایران تعداد واقعی کشته شدگانخود را اعلام نکرده است اما خبرگزاری رسمی حوزه خبر داده است که در پی درگیری‌هادر ادلب سوریه ۲۱ نفر از نیروهای تیپ فاطمیون و زینبیونبه شهادت رسیدند.

درين راستا، روزنامه‌های ترکیه در چند روز گذشتهاز کشته‌ شدن صدها شبه نظامی مورد حمایت ایران در درگيرى هاى ادلب خبر دادند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa