مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون ایران
مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون ایران

مریم رجوی، رژيم ایران را به بحران سازى كمبود داروها در كشور متهم كرد

مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون ایران در خارج از كشور، از بحران كمبود دارو ها در ایران همزمان با استقبال مقامات رژيم به پايان تحریم تسلیحاتی گفته واز وضعيت فقر ايرانيان بشدت انتقاد كرده است.

خانم رجوى در توييتر نوشته است: "در حالی‌كه هموطنان عزیزمان از كمبود دارو بویژه داروهای دیابت رنج میبرند پاسداران چپاولگر همین داروها را به کشورهای منطقه قاچاق میكنند، همزمان آخوند روحانی پیروزی موهوم آزادی واردات وصادارت سلاح برای جنگ‌افروزی در منطقه را جشن می‌گیرد".

رهبر اپوزیسیون ایران در ادامه گفت: "مردم ایران با فریاد موشک نمیخواهیم، دارو میخواهیم، خشم و نفرتشان را از رژیم آخوندی ابراز میكنند. تنها راه نجات از این شرایط فقر، تورم، بیكاری، بیماری، مرگ ومیر ونداشتن دارو، تغییر این رژیم ضدبشری با قیام وارتش آزادیست که در حتمیت‌ آن تردیدی نیست".

اظهارات خانم رجوى همزمان با بحران اخير در ایران مى آيند واينست كه بسيارى از بيماران ديابت با كمبود انسولين ودارو روبرو هستند. اين در حالى است كه فعالان، مقامات رژيم را به قاچاق داروها به خارج از كشور متهم مى كنند.

پيشتر، خانم رجوی، شورای امنیت ملل متحد را فراخواند تا پنهان‌کاری رژیم ایران در مورد شيوع ویروس کرونا را محكوم كند وگفت: "شوارى امنيت باید بازی با جان مردم ایران ودیگر کشورها توسط این رژیم را محکوم کند".

اپوزیسیون ایران، رژيم آخوندى را به بحران سازى فقر وبيكارى ايرانيان متهم مى كند ومى گويد پروژه هاى رژيم در منطقه وحمايت خود از شبه نظاميان، منجر به اتلاف منابع مالى كشور ومردم ایران شد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa