مقام محلی افغانستان به دلیل آزار جنسی گردشگر خارجی تعلیق شد
مقام محلی افغانستان به دلیل آزار جنسی گردشگر خارجی تعلیق شد

مقام محلی افغانستان به دلیل آزار جنسی گردشگر خارجی تعلیق شد

مقام‌های محلی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان تایید کرده که به دلیل مطرح شدن اتهام آزار واذیت جنسی یک زن خارجی علیه ولسوال واخان بدخشان، وظیفه ولسوال به حالت تعلیق درآمده است.

نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان به محفوظ ذبیدی،خبرنگار بی‌بی‌سی فارسى گفته است که به منظور رسیدگی به این اتهام، ولسوال واخاناز وظیفه تعلیق و تحقیق در این زمینه ادامه دارد.

او گفت این زن خارجی به عنوان گردشگر به ولسوالی واخان سفر کرده بود ودر برگشت به پلیس مرزی افغانستان در مرز تاجیکستان شکایت کرده که ولسوال بدخشان او را مورد آزار واذیت جنسی قرار داده است.

آقای نظری افزود که حدود ۲۰ الی ۱۵ روز می‌شود که این پرونده به مرکز ولایت بدخشان رسیده وهیأتی برای رسیدگی به آن مامور شده است.

او گفت که تاکنون جزئیات بیشتر این پرونده مشخص نیستودلیل طولانی شدن تحقیق نیز دور افتاده بودن ولسوالی واخان بدخشان است.

آقای نظری درباره هویت این زن ابراز نظر نکرد ولیگفت که او از مرز واخان به کشور تاجیکستان رفته است.

بعضی از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داده که این گردشگر خارجی تبعه استرالیا بوده و از مسیر تاجیکستان به واخان آمده بود، اما بعد از اینکه مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفت دوباره به تاجیکستان برگشته است.

دولت افغانستان در ماه‌های اخیر با اتهام‌ آزار جنسی علیه زنان روبرو شده است. حدود دو ماه پیش یک مشاور سابق رئیس جمهوری عده‌ای از دولتمردان را متهم کرد که در ازای دادن شغل به زنان، از آنها درخواست رابطه جنسی کرده‌ اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa