این پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی است
این پایگاه محل استقرار نیروهای آمریکایی است

مقام آمریکايى: ایران احتمالا در حمله به پایگاه بلد عراق نقش داشته است

پس از حمله به پایگاه هوایی بلد در عراق، یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریكا احتمال دست داشتن ایران دراین حمله را مطرح کرد. او همزمان تأکید کرد که واشنگتن در انتظار شواهد بیشتری است.

به گزارش "دويچه وله" فارسى، دستیار وزیرخارجه آمریکا در امور خاورنزدیک، دیوید شنکر، گفت ایران احتمالأ در حمله به پایگاههوایی بلد در عراق دست داشته است. وى به خبرنگاران گفته است که آمریکا در انتظارشواهد بیشتری است، اما اگر حوادث اخیر را در نظر بگیریم "احتمالاً ایران پشتاین حمله بوده است."

شکنر افزایش این حملات را "نگرانیبزرگ" آمریکا خواند وگفت که ایران در پنج تا شش ماه گذشته، پرخاشگرتر شدهاست. او افزود: "ایرانی‌ها اغلب هنگامی که احساس فشار می‌ کنند دست بهاقدامات تهاجمی می‌ زنند".

دو روز پیش از حمله به پایگاه بلد، پایگاه هواییعین الاسد در استان انبار در غرب عراق هم هدف حمله قرار گرفته بود. این پایگاه نیزمحل استقرار نیروهای آمریکایی است. سه ‌شنبه ۱۲ آذر پنج راکت در این پایگاه فرود آمد که به گفته مقامات عراقی تلفاتینداشته است.

پایگاه هوایی بلد که مقر استقرار نیروهای ارتشآمریكایی وپیمانكاران آمریكایی است، پنجشنبه ۱۴ آذر هدف قرار گرفت. به نقل از مقامات ارتش عراق دو راكت كاتیوشا در داخل اینپایگاه هوایی فرود آمدند. پایگاه بلد حدود ۸۰ کیلومتری شمالبغداد واقع شده است.

تحلیلگران هشدار می ‌دهند که افزایش فشار بر تهران می ‌تواند رژيم جمهوری اسلامی را پرخاشگرتر کند. حملات پراکنده به تانکرهای نفت‌کش وهمچنین حمله پهپادها به تأسیسات نفتی عربستان سعودى موجب افزایش تنش در منطقه شده است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa