مقام ايراني: در مبادلات بانکی برای دارو دچار مشکل هستیم
مقام ايراني: در مبادلات بانکی برای دارو دچار مشکل هستیم

مقام ايراني: در مبادلات بانکی برای دارو دچار مشکل هستیم

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی، بهروزبنیادی، یکشنبه ۱۲ خردادماه در گفت‌وگو با خبرگزاریایلنا گفت مبادلات بانکی در تأمین دارو «همچنان با مشکل مواجه است وافزود "تحریم‌هاقطعاً در بحث غذا و دارو مؤثر بوده، چرا که باز هم در تبادل مالی و بانکی دچارمشکل هستیم"

اخیراً گزارش‌هایی از کمبود برخی داروها و دستگاه‌هایپزشکی در کشور منتشر شده‌است، اما با تأیید و تکذیب‌های زیادی مواجه شده‌است.

آمریکا اعلام کرده‌است صادرات دارو، غذا ومحصولات پزشکی به ایران آزاد است. آقای بنیادی نیز گفته‌است کشورهایی از جملهسوئیس اعلام آمادگی کردند که در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی آمادگی لازم برای کمکبه ایران را دارند.

جمهوری اسلامی جزئیات ورود کالاها به کشور طی سالجاری را منتشر نکرده، اما آمارهای منتشر شده توسط سایت رسمی اتاق بازرگانی حاکیاست ایران در سال ۹۷ حدود ۱٫۲۴ میلیارد دلار دارو وارد کرده که ۲۱۳ میلیون دلار آن از سوئیس و حتی ۳۳ میلیون دلار آن مستقیماً از آمریکا بوده‌است. ایران در سال گذشته از حدود ۸۰ کشور واردات دارو داشته است.

در این میان قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزارتبهداشت، نیز یکشنبه به ایلنا گفته‌است «ما در کشور با کمبود دستگاه رادیوتراپیمواجه هستیم، چراکه نسبت به آمارهای بین‌المللی تعداد دستگاه‌های رادیوتراپی ما درحد مطلوبی نیست».

به گفته وی یکی از دلایل کمبود دستگاه‌هایرادیوتراپی تحریم‌هاست، چراکه در واردات دستگاه‌های رادیوتراپی محدودیت ایجاد شده‌است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت اما «با دستور مقامعالی وزارت قرار است تا پایان سال ۳۲ دستگاه به اینبخش اضافه کنیم و امیدواریم تا حدودی کمبودها برطرف شود.»

جان‌بابایی دربارهٔ اخبار منتشر شده در خصوصکمبود باتری قلب و مرگ چندین نفر بعد از بی‌هوشی گفت: «مراکزی که جاهایی که اعمالجراحی مربوط به باتری قلب انجام می‌شود، مشخص هستند و ما هم سهمیه لازم را به همهمراکز داده‌ایم.»

logo
Ajel
parsi.ajel.sa