رییس ‌جمهور ایران، حسن روحانی، ووزیر امور خارجه اين كشور، محمد جواد ظریف
رییس ‌جمهور ایران، حسن روحانی، ووزیر امور خارجه اين كشور، محمد جواد ظریف

مقام ایرانى: اختلاف میان روحانی وظریف بر سر سیاست خارجی وجود دارد

فرمانده قرارگاه عمار، مهدی طائب، در اظهاراتی در مسجد چهارمردان قم از اختلاف در دولت بر سر سیاست خارجی میان رییس ‌جمهور ایران، حسن روحانی، ووزیر امور خارجه اين كشور، محمد جواد ظریف خبر داد.

به گزارش گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایرنا"، مهدیطائب در مراسم بزرگداشت دهه فجر در مسجد چهارمردان قم گفت: "ما نباید با خروجاز برجام خود را بدعهد نشان دهیم وچون ماشه را هم به دست غربی‌ها داده ایم".

وى با اشاره به اظهارات ظریف به احتمال مذاكره ایرانبا آمریکا حتى پس از ترور قاسم سليمانى افزود: "بنا بر این اگر آمریکا بهبرجام بازگردد ما نمی ‌توانیم از مذاکره با غربی‌ها جلوگیری کنیم واگر ظریف منظورشاین بوده، حرف نادرستی نیست".

طائب ضمن بازگویی این موضوع، اعلام كرد که میان وزیر امور خارجه ورییس‌ جمهوری تعارض وجود دارد كه "ظریف از روحانی خسته شده است". طائب همچنین خبر داد که وزیر امور خارجه در دیدار با رهبری گفته است مجبور به عبور از خط قرمز شده است.

فرمانده قرارگاه عمار در ادامه این نشست بهانتقاد از عملکرد رییس جمهوری ودولت پرداخت وگفت: "گرانی به دو عامل مدیریتیووضعیت بازار بستگی دارد، پس هنگامی که رئیس جمهور می گوید کالا واجناس در کشور زیاداست اما گران است، این نشان می دهد که مدیریت در کشور مشکل دارد ورئیس جمهوری بایددر شیوه های اقتصادی خود تجدید نظر کند".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa