مقامات جمهوری اسلامی به‌دنبال حاکمیت تام و تمام بر فضای مجازی ایران هستند
مقامات جمهوری اسلامی به‌دنبال حاکمیت تام و تمام بر فضای مجازی ایران هستند

مقام ایرانى: دولت برنامه ‌ای برای قطع اینترنت ندارد

سخنگوی دولت ایران، علی ربیعی، گفت كه به هیچ وجه دولت نه الان ونه در آینده، برنامه ‌ای برای قطع کردن دسترسی مردم به اینترنت ندارد. اين در حالی که قطع کم سابقه طولانی مدت اینترنت همزمان با اعتراض‌ها در ایران انتقادهای گسترده ای را برانگیخت.

ربیعی، روزدوشنبه ۱۸ آذر، در نشست خبری هفتگی خود در تهران، با تاکید بر این که اصلا اینترنتقطع شدنی نیست، درباره اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه اینترنت ملیگفت که به عقیده او برداشت غلط از این اظهارات صورت گرفته است.

سخنگوی دولتایران تاکید کرد: "بنای دولت جزیره کردن ایران در دنیا نیست. اگر رئیس جمهورتاکید کردند ما نیازمند اینترنت ملی در شرایط بحران هستیم، ما به دنبال قطع اینترنتجهانی وجزیره کردن خود در جهان نیستیم".

به گفته مقام‌هایدولتی، قطع اینترنت موجب خسارات سنگین اقتصادی به این کشور شد، ربیعی همچنین ادامهداد: "اقتصاد دیجیتال مبتنی بر اینترنت است. نگاه راهبردی ایران تکیه برجوانان کشور وتسخیر بازار منطقه است. دولت با جدیت پیگیر این راهبرد است".

اظهارات ربیعی در حالی است که حسن روحانی روز یک‌شنبه هفدهم آذر طی سخنانی در جریان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، بر لزوم راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات وبی‌نیازی از اینترنت تاکید کرد.

در همينراستا، تعدادی از هتلدارها در ایران نسبت به خسارت ناشی از قطع شدن اینترنت اعتراضدارند وگفتند قطع  اینترنت در حالی خسارتقابل توجهی به آنها وارد کرده که مالیات وهزینه‌های زیادی نیز به دلیل وضعیت کسادیصنعت توریسم به آنها تحمیل شده است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa