مقام ایرانى: وضعیت بیماران هموفیلی در كشور بحرانی است
مقام ایرانى: وضعیت بیماران هموفیلی در كشور بحرانی است

مقام ایرانى: وضعیت بیماران هموفیلی در كشور بحرانی است

به گفته مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیماران هموفیلی از نظر تامین داروی مورد نیازشان در "وضعیت بحرانی" به سر می‌برند. او از نابسامانی اساسی در "چرخه تامین دارو" وبدهی بالای داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش دارو سخن گفت.

احمد قویدل، مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، روز دوشنبه ۳۱ تیر در آستانه هفته حمایت از بیماران هموفیلی در ایران (اول تا هفتم مرداد) وضعیت تامین دارو برای بیماران هموفیلی را بحرانی خواند.

به گفته قویدل بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخشدارو هر روز بیشتر می‌شود و در حال حاضر در برخی از استان‌ها  تهیه دارو برای بیماران هموفیلی با بحران مواجهشده است.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران برای نمونه از وضعیت بیماران در قزوین نام برد وگفت: "چندی پیش در بیخ گوش پایتخت بیماران قزوینی ۲۰ روز از دارو محروم بوده ‌اند.

وي افزود: "امروز مرکز درمانی متعلق به کانون هموفیلی ایران با اخطارهای جدی شرکت‌های پخش برای پرداخت مواجه شده است. بدهی‌ها از حد سرمایه شرکت‌های پخش دارو عبور کرده است".

احمد قویدل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر یکی ازعلت‌های اساسی بحران کنونی تهیه دارو را دشواری‌های چرخه تامین دارو، بدهی‌هاینجومی داروخانه‌ها به شرکت‌های بیمه‌گر، نبودن هیچ افقی برای پرداخت این بدهی‌ها وبرداشت‌هایدائمی از صندوق ذخیره ارزی خواند.

لازم بتذكر است كه ايران از زمان بازگرداندنآمريكا تحريم ها عليه تهران شاهد بحران هاي زياد در زمينه هاي مختلف از جمله دارواست كه بعلاوه بر پيامدهاي تحريم درين زمينه، فساد داخلي كشور در تامين وتوليدداروها افزايش يافته است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa