روساى جمهوری آمریکا وافغانستان دونالد ترامپ واشرف غنی
روساى جمهوری آمریکا وافغانستان دونالد ترامپ واشرف غنی

منابع افغانى: سفر اشرف غنی به واشنگتن به تعویق افتاده است

به گزارش بی‌بی‌سی فارسی منابعی دولت افغانستان ازبه تعویق افتادن سفر اشرف غنی به آمریکا که قرار بود فردا انجام شود، خبر داده استكه پیش از این منابعی دولت افغانستان گفته بودند که قرار است آقای غنی همراه با یکهیات ۱۳ نفره روز شنبه (۱۶شهریور) عازم آمریکا شود.

این منابع گفته بودند که دو طرف در مورد توافقصلح با گروه طالبان وروند انتخابات افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد ورئیس جمهوریافغانستان نگرانی‌های خود را در مورد این توافق با همتای آمریکایی‌اش در میانخواهد گذاشت.

این منابع همچنین گفته بودند که در دیدار آقایانترامپ وغنی درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز صحبت خواهد شد. ولى هنوز دلیل تاخیر سفر آقای غنی به واشنگتن اعلام نشده است ومشخصنیست این سفر چه وقت انجام خواهد شد.

براساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان،قرار است انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ۶ مهر برگزار شود، هرچند نمایندگان آمریکا از جمله زلمی خلیلزاد پس از پیشرفت‌مذاکرات با گروه طالبان همواره گفته‌ اند دست یافتن به صلح بیشتر از برگزاریانتخابات برای آمریکا اولویت دارد.

مذاکرات گروه طالبان وآمریکا روند انتخاباتافغانستان را با ابهاماتی مواجه ساخته وبا آنکه از آغاز کارزارهای انتخاباتی بیشتراز یک ماه می‌گذرد، اما بنا بر گزارش‌ها، رقابت‎های انتخاباتی از شور لازم برخوردار نیست. شماری از نامزدان حتی گفته‌ اندکه نمی‌دانند انتخابات برگزار خواهد شد یا نه.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa