مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان

مولوی عبدالحمید: اعتراضات خوزستان به‌دلیل مدیریت نادرست و فقر است

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه ششم مرداد به انتقاد از وضعیت کشور ومدیریت رهبران جمهوری اسلامی ایران پرداخت وگفت که اعتراض‌های اخیر در خوزستان "فقط به بی‌آبی نیست بلكه هم به‌دلیل مدیریت نادرست است".

عبدالحمید در گفت‌وگو با سایت "سنی‌آنلاین"، پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی اهل سنت ایران، با اشاره به اعتراض‌های خوزستان اظهار داشت: "به‌دلیل مدیریت نادرست، فقر ومحرومیت بیداد می‌کند. طبیعی است که این مسئله عقده ونارضایتی به‌بار می‌آورد. این اعتراض‌ها فقط نسبت به بی‌آبی نیست؛ شامل همه این موارد است".

عبدالحمید گفت: "هموطنان عرب ما وضعیت خودشان را با عرب‌های کویت وکشورهای حاشیه خلیج مقایسه می‌کنند؛ آن‌ها را در رفاه وآسایش می‌بینند وخودشان را در تنگی وسختی معیشتی، نه رفاه خوبی دارند ونه در تعیین سرنوشت خود نقشی دارند وگرفتار فشار وتبعیض‌اند".

مولوی عبدالحمید که از شاخص‌ترین چهره‌های جامعه اهل سنت در ایران است، وضعیت قومیت‌ها در کشورهای همسایه وکشورهای حاشیه خلیج را به مراتب بهتر از ایران توصیف کرد.

او با انتقاد از "نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در کشور" توسط مقام‌های ایران، گفت: "شرایط کردها در عراق وترکیه به مراتب بهتر از وضعیت کردهای ایران است؛ در ایران کردها گرفتار تبعیض وفشارهای شدید هستند واز شایستگان آن‌ها استفاده نمی‌شود".

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از این گفت‌وگو از طرح توسعه سواحل مکران انتقاد کرده و گفته است که "سیستان ‌وبلوچستان را می‌خواهند تقسیم کنند؛ ولی مردم ما معتقدند این طرح نه برای آبادانی بلوچستان، بلکه برای از بین بردن نام بلوچستان ویا محدود کردن آن به چند شهر وتضعیف آن است، همان‌گونه که در مناطق قومی دیگر همین اتفاق افتاده است".

طی دو هفته گذشته اعتراضات گسترده‌ای در خوزستان با تمرکز بر مشکل بی‌آبی برگزار شد که نیروهای امنیتی با خشونت با آن مقابله کردند. هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان وزخمی‌ها در دست نیست.

شهروندان در پايتخت تهران وشهرهاى تبريز وخراسان واصفهان هم دست به تظاهرات زده، وشعارهاى بر عليه رژيم ورهبر آن، على خامنه اى سر داده اند مانند؛ "مرگ بر ديكتاتور" و"جمهورى اسلامى نمى خواهيم نمى خواهيم".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa