رئیس ‌جمهور ایران، حسن روحانى
رئیس ‌جمهور ایران، حسن روحانى

نامزد مجلس ایران: اگر نماینده شوم؛ حکم اعدام روحانی را ميگیرم

يكى از نامزدهاى مجلس ایران از اعضای ائتلاف آنا، اعلام كرد كه اگر در انتخابات مجلس برنده شد ونماینده مجلس شد رئيس جمهور آن كشور، حسن روحاني را استیضاح خواهد كرد وسپس حكم اعدامش را مى گيرد.

نامزدبنام اصغرجمالی فرد معروف به "ابوحنیف" در گفت‌وگو با خبرگزارى "ایلنا"درباره برنامه‌های خود پس از ورود به مجلس گفت: "تا زمانی که به مجلس نرفتیم آقایروحانی رئیس جمهور ماست وقبولش داریم! اما اگر وارد مجلس شویم استیضاحش را مطرح مىكنيم وامضای عدم کفایت ایشان را می‌گیریم".

ایننامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس ادامه داد: "اگر رأی بیاوریم در مرحله اولاستیضاحش را مطرح می‌کنیم وباید گفت تمام برادارانی که با من هستند استیضاح آقای روحانیرا پیگیری می‌کنند، سپس بعد از آن که استیضاح وصول شد به قوه قضائیه نامه می ‌دهیمکه وی مجرم و خلاف کار است".

ویدرباره دلایلش برای مجرم بودن رئیس جمهوری توضيح داد: "آقای روحانی سال ۶۵ بانماینده اسرائیل دیدار داشته است وبنده این سند را به زبان‌های عبری، عربی، فارسی وانگلیسیمنتشر کرده‌ام واگر ایشان اعتقاد دارد چنین چیزی نیست می ‌تواند از من به دادگاه شکایتکند".

ابوحنیفافزود: "اشد مجازات را برای آقای روحانی می‌ خواهیم که اشد مجازات اعدام است.او امروز خرابکاری می ‌کند وبه نظام ورهبری ضربه می‌زند".

ایننامزد اظهار كرد: "تمامی افراد حاضر در لیست قولنامه امضا کرده ‌اند تا به آنچهوعده داده‌اند عمل کنند در خصوص استیضاح روحانی هم صدای ضبط شده آنان را که در مسجدارگ سخنرانی کردند، داریم".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa