سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران
سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران

نامه به نمکی: فساد ساختاری در وزارت بهداشت را متوقف كنيد

شماری از مدیران پیشین وزارت بهداشت، از جمله وزیر ومعاونان پیشین، در نامه‌ای به سعید نمکی با تایید وجود "فساد ساختاری" در این وزارتخانه، تاکید کردند بخشی از این فساد شامل تعارض منافع، رانت‌ها وصدور مجوز‌های واردات وتولید دارو به نام افراد ونهادهای خاص است.

نویسندگان این نامه همچنین با اشاره به آنچه بخشی از "مهمترین بلیه‌های آسیب‌رسان در ساختار بهداشت ودرمان کشور" عنوان کرده‌‌اند، نوشتند: "مهمترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظامت تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امناء ارزی وبرخی فعالیت‌های آموزشی وپژوهشی وتدارکاتی هستند".

به گزارش "ایران اینترنشنال"، نویسندگان این نامه اعلام کردند که "اخیرا شواهدی از توجه وورود داروی گران قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید۱۹ وحذف فاویپیراویر وکلروکین وریباویرین که به مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان مورد نیاز است".

آنها اشاره كردند كه "تولید داخلی آن‌ داروها هم توان تامین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد"، وتاکید کردند که چنین اقداماتی "احتمال شکل‌گیری رانت‌های جدید حتی در شرایط تاثر آمیز درد ورنج مردم از بیماری را مطرح می‌ کند".

نویسندگان این نامه تاکید کردند که "از مهمترین مصادیق فساد در وزارت بهداشت كه منبعث از در هم تنیدگی حوزه‌های آموزش وپژوهش ودارو وتجهیزات پزشکی در کشور ایجاد شده است، «مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو وتجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق ولاحق وزارت بهداشت صادر شده وپروانه تولید به نام خود ویا همسر وفرزندان آنان اخذ شده است".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa