نفتکش "آدریان دریا"
نفتکش "آدریان دریا"

نخست‌وزیر یونان: ما مقصد نفتکش ایرانی “آدریان دریا” نیستيم

نخست‌وزیر یونان، کریاکوس میتسوتاکیسپنج‌، روزپنجشنبه ۳۱ مرداد به شبکه تلویزیونی "فرانس۲۴" گفت مقصد نفتکش ایرانی "آدریاندریا ۱" که به تازگی در جبل‌الطارق رفع توقیفشده است، یونان نیست.

کریاکوس میتسوتاکیسپنج‌ گفته است ایران هیچدرخواستی برای پهلوگیری نفتکش "آدریان دریا ۱" در آب‌های یونان نداشته است ومقصد این نفتکش نیز یونان نیست. در حالى كهانتظار داشت این ابرنفتکش دوشنبه هفته آینده وارد آب‌های یونان شود.

همزمان شرکت ردیابی نفتکش‌ها، "تانکر ترکینگز"،گزارش داده که این نفتکش در حال حرکت به سمت آب‌های یونان است: از جبل‌الطارق ۶۰۰ مایل دریایی (هزار و ۱۱۱ کیلومتر) حرکت کرده و۷۵۰ مایل دریایی دیگر باید حرکت کند تااز آب‌های یونان گذر کرده ووارد آب‌های بین‌المللی شود.

میتسوتاکیس افزوده است كه نفتکش ایرانی که آمریکابدنبال توقیف آن است، به مقصد یونان در حال حرکت نیست و"ما درخواستی برایپهلوگیری این کشتی در بنادر یونان دریافت نکرده‌ایم".

گزارش‌های اولیه حاکی بود که این نفتکش با ۲.۱ میلیون بشکه محموله نفت به سمت بندر کالاماتای یوناندر حال حرکت است، اما میلتیادیس وارویتسیوتیس، معاون وزیر خارجه یونان، روز ۳۰ مرداد گفت این نفتکش درخواست پهلوگیری در بنادر یوناننکرد.

شايان بتذكر است كه دولت آمریکا قبلا به یونانهشدار داده بود که هرگونه ارائه خدمات به این نفتکش عواقب خواهد داشت همزمان باتشديد تنش مياه تهران وواشنگتن.

"آدریان دریا ۱" که ۱۳ تیرماه با نام دیگری، "گریس- ۱" توسط دولت جبل‌الطارق توقیف شده بود روز یکشنبه هفته جاری پس از ۴۵ روز توقیف، این منطقه را ترک کرد. ارزش محموله این کشتی ۱۳۰ میلیون دلار اعلام شده است.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa