ایران وتركيه، بيشترين آمار مبتلايان کرونا در خاورميانه را دارند
ایران وتركيه، بيشترين آمار مبتلايان کرونا در خاورميانه را دارند

نظرسنجی دولتى: بيشترين مردم تهران از كنترل کرونا نااميدند

نتایج یک نظرسنجی که طی روزهای 12 تا 14 اسفندماهتوسط دفتر مطالعات اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران با همکاری "ایسپا" تصویریاز نگرانی‌های عمومی مردم تهران درمورد شيوع کرونا ارائه كرد.

به گزارش روزنامه "همشهرى"، براساس یافته‌هایاین نظرسنجی دسترسی به اقلام بهداشتی وپزشکی مانند ماسک ومواد ضدعفونی‌کننده یکیاز نگرانی‌های اصلی بسیاری خانواده‌ها در شهر تهران است.

قریب به 63 درصد از شهروندان دسترسی کافی به ایناقلام ندارند که برای 74 درصد از آنها دلیل آن موجود نبودن اقلام در بازار است.نکته مهم اینجاست که 22 درصد از افراد فاقد دسترسی به اقلام بهداشتی وپیشگیری،ناتوانی مالی برای خرید این کالاها را عامل اصلی یا یکی از عوامل عدم‌ دسترسیخودشان اعلام کرده‌اند.

در تهران 61 درصد از پاسخگویان با قرنطینه شدنشهر موافق و33 درصد مخالفند. به ‌طورکلی50 درصد از شهروندان میزان نگرانی خود ازابتلا به کرونا را زیاد اعلام کرده‌اند اما نسبت زنانی که نگرانی شدید دارند 56 درصدومردان 44 درصد است.

نتایج اين نظرسنجی نشان داد مردم پاسخ‌های متفاوتیدر این موقعیت نشان می‌ دهند؛ 39درصد از پاسخگویان گفته‌اند درصورت مشاهده علائمیشبیه کرونا در خانه می ‌مانند وبه درمان خانگی می ‌پردازند. اما در مقابل 23 درصدگفته‌اند به بیمارستان‌های مشخص شده برای بیماران کرونایی مراجعه می‌ کنند.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که درباره مدیریت بحراناز نگاه مردم می ‌توان به آن اشاره کرد احساس بی‌عدالتی در تخصیص منابع است. تعدادنسبتاً قابل‌ توجه مسئولان مبتلا شده به کرونا وتحت درمان فوری قرار گرفتن‌شان سببشده مردم تصور کنند مسئولان در دریافت خدمات در اولویت قرار گرفته‌اند.

نتایج این نظرسنجی این موضوع را تأیید می ‌کند به‌نحوی­ که 76 درصد از پاسخگویان تهرانی معتقدند عدالت میان مردم ومسئولان در دریافتخدمات "کم" رعایت شده است.

پيشتر رئيس جمهور ايران، حسن روحانى، گفته است ويروسکرونا همه شهرهاى كشور را دربرگرفت در حالى كه شمار مبتلايان وقربانيان اين ويروسبطور روزانه افزايش مى يابد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa