برغم کم‌توانی در تامین هزینه‌های زندگی در شرایط فعلی
برغم کم‌توانی در تامین هزینه‌های زندگی در شرایط فعلی

نظرسنجی دولتى: بیش از ۷۵ درصد ساكنان تهران انتخابات را تحريم می ‌کنند

درآستانه برگزاری انتخابات مجلس ایران، موسسه مطالعات وتحقیقات دانشگاه تهران نتایج یکنظرسنجی را منتشر کرده که بر مبنای آن در پایتخت این کشور بیش از ۷۵ درصدساكنان تهران رای نمی ‌دهند.

بهگزارش سايت تلويزيون "ايران اينترنشنال"، بر اساس این نظرسنجی که در نیمهنخست بهمن‌ماه انجام شده است ۹۳ درصد از مردم تهران ازوضعیت فعلی کشور خود راضی نیستند وتنها حدود پنج درصد اعلام رضایت کرده ‌اند.

درهمین زمینه احمد نادری،‌ رییس مرکز مطالعات وتحقیقات دانشگاه تهران،‌ درباره بخش‌هایدیگر این نظرسنجی به خبرگزاری فارس گفته است که "تنها هفت ونیم درصد از مردم تهرانسیاست‌های اقتصادی واجتماعی دولت روحانی را تایید می ‌کنند و۸۱.۱ درصداز آن ابراز نارضایتی کرده ‌اند.

بهگفته نادری،‌ این نظرسنجی از طریق پرسشنامه‌های حضوری از میان شهروندان بالای ۱۸ سالوساکن مناطق ۲۲گانهتهران انجام شده است. هزار پرسشنامه در این نظرسنجی پر شده است.

نادریبه فارس گفت: "سعی کردیم هیچ‌گونه سوگیری نداشته باشیم واین اولین نظرسنجی انتخاباتیاست که نتیجه آن منتشر می ‌شود".

پیشاز این نیز برخی موسسات افکارسنجی نتایج مشابهی از کاهش تمایل مردم برای شرکت در انتخاباتونارضایتی از جمهوری اسلامی منتشر کرده‌ بودند.

گمان،‌گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان،‌ بر اساس یک نظرسنجی از ۴۳ هزار  پاسخ‌ دهنده که ۹۰ درصدآن‌ها ساکن ایران بوده‌ اند اعلام کرد ۸۱ درصد جامعه اعلام کرده‌اند در انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد.

درحالی که کمتر از پنج روز تا برگزاری انتخابات مانده است تعدادی از گروه‌ها وفعالانسیاسی داخل وخارج کشور از عدم مشارکت وتحریم انتخابات مجلس سخن گفته وپایگاه مردمیاصولگرایان واصلاح‌طلبان را  "تضعیف ‌شده"عنوان کرده‌ اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa