دولت ایران همچنان از قرنطینه شهرها ومناطق سر باز می ‌زند
دولت ایران همچنان از قرنطینه شهرها ومناطق سر باز می ‌زند

نماینده رشت: آمار مبتلایان وقربانیان کرونا بسیار وحشتناک است

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت، با اشاره به وضعیت نگران کننده بیماری کرونا در گیلان ورشت گفت كه آمار مبتلایان به کرونا درين منطقه بسیار وحشتناک است در حالی که امکانات پزشکی وبهداشتی در این منطقه وجود ندارد.

ایمن آبادی در گفت‌وگو با خبرگزارى "باشگاهخبرنگاران جوان" افزود: "هیچ‌گونه تختخوابی برای بستری مبتلایان جدید بهکرونا در شهر رشت واطراف آن وجود ندارد وشرایط این منطقه قرمز اعلام شده است".

جعفرزاده ایمن آبادی بیان کرد: "آمار مبتلایانوقربانیان کرونا بسیار وحشتناک است وحتی کیت آزمایش برای اخذ تست از اشخاص مشکوکبه این ویروس نیز در دسترس نیست".

به گفته وى "ما در شهر رشت ومناطق اطراف آننیازمند کادر درمانی جدید هستیم چرا که بسیاری از پزشکان وپرستاران به ویروس کرونامبتلا شده اند ویا به دلیل خستگی بیش از حد توانایی خدمت ندارند".

نماینده مردم رشت تاکید کرد "شهر قم بایدقرنطینه می ‌شد وکسی که مانع این امر شد ظلم بزرگی به کشور کرده است، از طرفی بایداز ورود مسافر به رشت جلوگیری می‌ شد".

وى ادامه داد: "در شهر رشت ومناطق اطراف آنباید بیمارستان صحرایی ایجاد شود چرا که هیچ تخت خالی برای بستری بیماران کروناییباقی نمانده لذا از وزیر بهداشت تقاضا میکنم که شخصا برای رصد وضعیت به رشت بیاید".

جعفرزاده ایمن آبادی در پایان گفت: "اگراقدامات درخوری در زمینه مبارزه با کرونا در گیلان صورت نگیرد تا چندروز آیندهشاهد بروز یک فاجعه انسانی در این منطقه خواهیم بود".

در آخرين آمار قربانیان به کرونا در ايران، دکترکیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت امروز يكشنبه، اعلام كرد در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۹ نفر از مبتلایان اين ويروس جان خود را از دست داده‌اند وبنابرین کل جان‌باختگانبر اثر کرونا تاكنون به ۱۹۴ مورد رسیده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa