تهران قبلا اعتراف كرد كه موشک هاى سپاه هواپیمایی را ساقط كرد
تهران قبلا اعتراف كرد كه موشک هاى سپاه هواپیمایی را ساقط كرد

نماینده مجلس: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در ایران مى ماند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بازخوانی وبررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی توسط ایران ودر داخل کشور خبر داد وتأکید کرد "سیاست ما این است که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در ایران بماند ودر همین جا بازخوانی شود.".

فرج‌ الله رجبی در گفت‌وگو با خبرگزاری "تسنیم"در پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین وضعیت بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی، اظهارکرد:‌ "وزارت راه وشهرسازی در صدد آن است که جعبه سیاه را در ایران بخواند".

بر اساس قوانین ایکائو، کشوری که هواپیما در آنجا دچار سانحهشده مسئول بررسی و بازخوانی جعبه سیاه است.

اما گزارش تسنیم گفت: "با وجود این قانون اما برخی کشورهااز جمله کانادا که مسافران هواپیمای مذکور ارتباطی به این کشور ندارد، خواستار خروججعبه سیاه از ایران وبازخوانی آن در اوکراین یا فرانسه هستند".

از سوى ديگر، یک منبع آگاه به روزنامه "کیهان لندن" ‌‌گفتپس از اصابت موشک اول به هواپیمای مسافربری بوئینگ اوکراینی از طریق (ترانسپوندر کد)سیگنال‌‌های اعلام وضعیت اضطراری دریافت شده بود اما موشک دوم ۱۲ ثانیه بعد به سویآن شلیک شده است.

به گفته این منبع اگر موشک دوم به هواپیما اصابت نمی‌‌ کرداحتمال اینکه خلبان یا کمک خلبان می‌‌توانستند هواپیما را به فرودگاه برگردانند ورویباند بنشانند زیاد می‌ بود.

لاز بتذكر است كه با بازخوانی جعبه‌‌های سیاه هواپیما جزئیاتمکالمه وزمان دقیق ارتباط خلبان با برج ویا زمان دقیق ارسال سیگنال‌‌ها وکدهای هشدارروشن خواهد شد.

بامداد ۱۸ دی ‌ماه هواپیمای اوکراین دقایقی بعد از پرواز از فرودگاهامام خمینی در تهران با ۱۷۶ سرنشین سقوط کرد. دولت ابتدا گفت سقوط هواپیمای ناشى از مشكل فنى بوده است امابعدا سپاه پاسداران اعتراف كرد كه هواپیمای اوکراین را اشتباها با موشک مورد هدف قرارداد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa