گفت: همه ایرانیان باید بتوانند بدون ترس حرف‌شان را بزنند
گفت: همه ایرانیان باید بتوانند بدون ترس حرف‌شان را بزنند

نگرانی جدی “پلوسی” درمورد کشته شدن بیش از ۱۰۰ معترض در ایران

رئیسدموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، نانسی پلوسی، از گزارش‌ها در خصوص کشته شدن بیش ۱۰۰ تناز معترضان در ایران ابراز نگرانی جدی کرده است وتاکید کرد که دولت ایران باید فورااینترنت را بازگرداند.

پلوسیدر توییتی نوشته است: "گزارش‌ها درباره کشته شدن بیش از ۱۰۰ معترضتوسط نیروهای امنیتی ایران مایه نگرانی‌های جدی است" وافزود: "ایران بایدفورا دسترسی کامل به اینترنت را بازگرداند و به همه اجازه دهد تا صحبت کنند".

نانسی پلوسی بر لزوم تامین حق اعتراض وآزادی بیان همه ایرانیان تاکید کرد وگفت: "همه ایرانیان باید بتوانند بدون ترس حرف‌شان را بزنند". همزمان وزارت خارجه ایالات متحد نیز خبر داد که از شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیس‌بوک واینستاگرام خواسته است تا دسترسی مقام‌های حکومتی به این شبکه‌ها را تعلیق کنند.

اعتراضاتیک هفته اخیر در ایران ، حداقل ۱۳۸ کشتهو شمار زیادی مجروح بر جای گذاشته وگزارش‌ها حاکی از بازداشت دستکم ۴۸۰۰ نفردر ۱۲استان کشور است.

سازمانعفو بین‌الملل اعلام کرد در جریان اعتراضات چند روز اخیر در ایران، دست‌کم ۱۰۶ نفردر ۲۱شهر ایران کشته شده ‌اند. این سازمان در بیانیه خود گفتهکه باور دارد تعداد کشته‌شدگان بیشتر از رقمی است که اعلام کرده است.

شهروندانایران در استان های مختلف كشور در اعتراض بر افزایش قیمت بنزین به سه برابر دست بهتظاهر زده اند واين پس ازينكه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه ‌ایاعلام کرد كه از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه ‌بندی بنزینبرای تمام وسایل نقلیه بنزین ‌سوز اعمال می ‌شود.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa