با شیوع ویروس کرونا مقدار پسماند وزباله در تهران از ۲۵۰۰ تن روزانه به ۷ هزار تن رسیده است
با شیوع ویروس کرونا مقدار پسماند وزباله در تهران از ۲۵۰۰ تن روزانه به ۷ هزار تن رسیده است

هشدارها درباره نقش پسماندهای عفونی در شيوع بيشتر کرونا در ایران

همزمان باتشديد بحران شيوع ویروس کرونا در همه شهرها ومناطق ایران، گزارش ها درباره نقش زباله‌بیمارستانی وپسماندهای عفونی بیمارستان ها در شيوع بيشتر کرونا در ایران مى دهند.

رییس سازمانپیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران، رضا کرمی محمدی با بیان اینکه حجم زباله‌ها درتهران افزایش پیدا کرده است، اعلام كرد "زباله‌های بیمارستانی براساس پروتکلوزارت بهداشت در آرادکوه دفن می‌ شو".

کرمی محمدی درگفتگو با خبرگزارى "ایلنا" افزود "متاسفانه میزان پسماندها در شهرتهران افزایش پیدا کرده است. مقدار پسماند وزباله در شهر از ۲۵۰۰ تن روزانه به ۷ هزار تن رسیدهاست. همچنین زباله‌های بیمارستانی از ۶۰ تن به ۱۰۰ تن رسیده است. حجم کار پسماند بسیار بالا رفتهاست".

در همينراستا، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، صدرالدین علیپور، از افزایش ۲۰۰ تنی پسماندهایعفونی بیمارستان ها در دو هفته گذشته وهمزمان کاهش ۴۰۰ تنی پسماند در هفته اولفروردین ماه خبر داد.

علیپور درگفتوگو با خبرگزارى "ایسنا" گفت "در شرایط معمول روزانه ۶۰ تا ۸۰ تن زباله بیمارستانیدر تهران جمع‌آوری می‌ شد که این میزان از ابتدای شیوع ویروس کرونا به حداکثر میزانخود یعنی ۸۰ تن رسید ودر دو هفته گذشته این میزان به ۱۰۰ تن افزایش پیدا کرد".

علیپور درادامه گفت: "مشکل سازمان با بیمارستان‌ها در خصوص نحوه بسته‌بندی، ضدعفونی وتحویل پسماندهای بیمارستانی همواره وجود داشته است، اين در حالى كه با شیوع ویروسکرونا دوباره با افزایش حجم زباله ورسیدن این عدد به ۷ هزار و۲۰۰ تن مواجه بودیم".

علیپور تاکیدکرد: "یکی از مشکلات ما در روزهای ابتدایی شیوع کرونا، رهاکردن دستکش‌ها وماسک‌هایاحتمالا آلوده در معابر بود که سلامت پاکبانان را به خطر می انداخت".

اين در حاليستكه گزارش ها درباره نحوه دفع ودفن زباله وپسماندهای عفونی بیمارستانى هشدار مىدهند ومى بينند كه افزایش حجم بالای زباله‌های ارسالی به آرادکوه موجب بروز مشکلاتزیست‌محیطی بسیاری برای تهران ومحیط اطراف آن مى شود.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa