گزارش‌های دیگر حاکی است که رقم مبتلایان وجان‌باختگان اين بيمارى در ایران بسیار بیش از این ارقام است
گزارش‌های دیگر حاکی است که رقم مبتلایان وجان‌باختگان اين بيمارى در ایران بسیار بیش از این ارقام است

هشدارها درمورد خطرات موج دوم کرونا با خستگی کادر درمانی

مقام‌هایبهداشت ودرمان در استان‌های که در هفته‌های گذشته با موج ابتلا به کرونا مواجهبوده‌اند نسبت به پیامدهای بروز موج دوم کرونا در میانه خستگی مفرط کادر درمانی وابتلایگروهی پزشکان وپرستاران هشدار دادند.

در تازه‌ ترینمورد هشدار محمدحسین قربانی، نماینده وزیر بهداشت در استان گیلان است گفت: "امکانورود به پیک‌های بعدی کرونا محتمل است واین امر با توجه خستگی کادر درمانی، اثراتزیان‌بارتری نسبت به پیک‌های اولیه کرونا دارد".

محمدرضا هاشمیان،مدیر بخش ایزوله وقرنطینه بیمارستان مسیح دانشوری در دومین هفته اعلام رسمی شیوعکرونا در ایران، گفت: "برخی از پزشکان وپرستاران این بیمارستان درگیر بیماریکرونا شده‌اند".

بیمارستان مسیحدانشوری، بیمارستانی است که ریاست آن با علی اکبر ولایتی، مشاور عالی علی خامنه‌ایدر امور بین‌الملل، بر عهده دارد که خبر ابتلای خود وی نیز به کرونا تایید شدهاست. وضعیت در بسیاری از بیمارستان‌ها ومراکز درمانی در استان‌ها به مراتب وخیم‌تراست.

عبدالرضافاضل، رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، پنجم فروردین۹۹ از ابتلای ۳۶۴ نفر از کادرپزشکی، پرستاری وخدماتی مراکز بیمارستان این استان به کرونا خبر داد.

محمدحسین صومی،رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز روز سه‌شنبه اعلام كرد که "تاکنون۹۰ نفر از کادردرمانی مبتلا وهفت نفر بستری هستند"، وپیشتر محمد حاجی‌جعفری، معاون دانشگاهعلوم پزشکی کاشان، نیز "از ابتلای ۱۵ پزشک و۵۰ پرستار در این شهر به کرونا خبر داده بود".

ده‌ها تن از پزشکان، پرستاران و پرسنل بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشت از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران جان‌باخته‌اند و در دو هفته گذشته پدیده ابتلای گروهی پزشکان و پرستاران به کرونا بر مشکلات کادر درمانی ایران برای مقابله با کرونا افزوده است.

در چهل ودومین روز از شیوع کرونا در ایران براساس اعلام وزارت بهداشت تاکنون ۴۷۵۹۳ نفر به کرونا مبتلا شده‌اند که از این تعداد ۳۰۳۶ نفر فوت شدند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa