سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سیدعباس موسوی
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سیدعباس موسوی

وزارت خارجه ایران: اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی در حال طراحی است

به گزارشخبرگزاری "تسنیم"، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سید عباسموسوی، پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری از طراحی گام سوم كاهش تعهدات برجامیخبر داد.

سخنگوی وزارتامور خارجه ایران افزود: تا این لحظه رایزنی‌ها درخصوص اجرای تعهدات اروپایی‌ها بهنتیجه نرسیده است. البته تلاش‌ها در حال انجام است. ماکرون در حال تلاش‌هایی است.

وى در ادامهگفت: "ما منتظر آن هستیم در مدت باقیمانده تلاش‌های دیپلماتیک به چه نتیجه‌ایمی‌رسد وپس از آن، شورای عالی نظارت بر برجام تصمیم‌گیری خواهد کرد چه اقدامیانجام دهیم."

وى با اشارهبه نتيجه نرسيدن رایزنی‌ها درمورد اجرای تعهدات اروپایی‌ها ادامه داد: گام سوم نیزمتناسب با اقدامات طرف مقابل در حال طراحی است.

در همينراستا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، بهروز کمالوندی، در اوائل ماه جارى تهديدكرد كه اگر طرف مقابل در یک ماه باقی‌مانده به تعهدات توافق اتمی عمل نکند، ایراناز ۱۳۰ تن آب سنگین و ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده عبور می‌کند.

بهروزکمالوندی، جزییات گام سوم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای را اعلام کرد وخبرنگارانگفت: "اگر طرف مقابل در یک ماه باقیمانده همچنان به تعهدات خود عمل نکند، حدود یکماه دیگر گام سوم کاهش تعهدات برجامی برداشته خواهد شد."

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa