شاهزاده فيصل بن فرحان، وزير امور خارجه عربستان سعودى
شاهزاده فيصل بن فرحان، وزير امور خارجه عربستان سعودى

وزير امور خارجه سعودى: ايران دشمن همگان است

وزير امور خارجه پادشاهى عربستان سعودى، شاهزاده فيصل بن فرحان آل سعود، روز پنجشنبه گفت كه ايران دشمن همگان است. اين اظهارنظر در راستاى سياست عربستان سعودى كه با فعاليت هاى خرابكار رژيم آخوندى در منطقه مخالف است.

به گزارش"عاجل"، وزير امور خارجه پادشاهى عربستان سعودى، آقاى فيصل بن فرحان دراظهارات به شبكه "العربيه" تصريح كرد: "ايران دشمن همگاناست".

درمورد موضع پادشاهىعربستان سعودى به مساله فلسطين، آقاى فيصل بن فرحان تاكيد كرد كه سياسيت پادشاهىعربستان سعودى به مساله وملت فلسطين همواره پايدار است ودر عين حال گفت "ما هيچرابطه با اسراييل نداريم".

آقاى فيصل بنفرحان در واكنش به گزارش هاى كه درباره ديدار نزدك ميان مقامات سعودى واسراييلى نوشتندگفت: "اين موضوع درست نيست، ما هيچ برنامه براى ديدار با اسراييلى ها نداريمواصلا روابط با اسراييل نداريم".

وزير امورخارجه پادشاهى عربستان سعودى در ادامه گفت: "روابط كشورهاى عرب با اسراييل بستهبه ايجاد كردن راه حل براى هر دو طرف فلسطينى واسراييلى است" وتاكيد كرد كه عربستانسعودى از هر تلاش براى حل وفصل مساله فلسطين استقبال مى كند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa