وزیر امور خارجه ایران: هیچ امکانی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد
وزیر امور خارجه ایران: هیچ امکانی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد

وزیر امور خارجه ایران: هیچ امکانی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد

وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف، روز پنج‌شنبه۲۶ اردیبهشت امکان مذاکره ایران با ایالات متحدهبرای کاهش تنش‌ها را رد کرد وواكنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درمورد شروعتهران به مذاكره با واشینگتن داد وگفت:"من نمی‌دانم که چرا رئیس جمهور[آمریکا]،این قدر مطمئن است، اما کاملاً اشتباه می‌کند."

به خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری ژاپنی کیودو،آقای ظریف که جهت دیدار با مقامات ژاپن به توکیو سفر کرده است در این مورد بهخبرنگاران گفت: "نه، هیچ امکانی برای مذاکره وجود ندارد."

گزارش خبرگزاری فرانسه نوشت كه اظهارات وزیرخارجه ایران پاسخی به یک خبرنگار بود که پرسید آیا او از مذاکره دوجانبه با واشینگتنبرای کاهش تنش‌ها استقبال می‌کند یا نه؟

آقای ظریف در آن لحظه توضیح بیشتری نداد، اما رادیوو تلویزیون ملی ژاپن از قول او عنوان کرده که فشارهای ایالات متحده بر ایران به "خودکشی"می‌ماند.

وی همچنین اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، دونالدترامپ را که تاکید داشته ایران به زودی خواستار مذاکره خواهد شد، رد کرد وگفت: "مننمی‌دانم که چرا رئیس جمهور [آمریکا]، ترامپ، این قدر مطمئن است، اما کاملاًاشتباه می‌کند."

این دیپلمات ارشد ایران که روز پنج‌شنبه با نخستوزیر ژاپن، شینزو آبه، دیدار داشت، پیش از این واشینگتن را متهم کرده بود که بهطور غیر قابل قبولی به تنش‌ها دامن می‌زند در حالی که تهران "نهایت خویشتن‌داری"را از خود نشان داده است.

وی همچنین تاکید کرده که ایران حق پاسخ به اقدامایالات متحده برای خروج از توافق هسته‌ای ووضع تحریم‌ها علیه ایران را برای خود محفوظمی‌داند.

واشینگتن سال گذشته از توافق هسته‌ای قدرت‌هایجهانی با ایران خارج شد وتحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت. اما بحران روابط میاناین دو کشور در روزهای اخیر به‌شدت افزایش یافته تا جایی که ایالات متحده ناو هواپیمابرآبراهام لینکلن را زودتر از موعد و بمب‌افکن‌های بی۵۲ خود را روانه منطقه خاورميانه کرده است.

در حالي واشینگتن می‌گوید که متوجه تهدیدات جدیدیعلیه منافع خود از جانب ایران ونیروهای وابسته به آن شده است، امری که تهران آن رارد می‌کند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa