وزیر خزانه ‌داری آمریکا: فشار اقتصادی علیه ایران افزایش می ‌یابد
وزیر خزانه ‌داری آمریکا: فشار اقتصادی علیه ایران افزایش می ‌یابد

وزیر خزانه ‌داری آمریکا: فشار اقتصادی علیه ایران افزایش می ‌یابد

وزیر خزانه ‌داری آمریکا، استیون منوچین، اعلامکرد که کشورش فشار اقتصادی علیه ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ ای جمهوری اسلامیرا افزایش می ‌دهد وگفت "ما یک کارزار فشار حداکثری از تحریم‌ها را به اجراگذاشته‌ ایم. این تحریم‌ها جواب داده اند".

استیون منوچین که قرار است به عربستان سعودی سفرکند، پیشتر نیز تحریم‌ها علیه ایران را موثر وکارآمد خوانده وگفته بود که این تحریم‌هامی ‌تواند ایران را به میز مذاکره بازگرداند.

از زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌هایاقتصادی علیه ایران، درآمدهای نفتی این کشور شدیدا کاهش یافته وآمریکا بارها اعلامکرده که قصد دارد این درآمدها به صفر برسد.

این در حالی است که درآمدهای نفتی، عمده‌ ترینبخش از درآمدهای دولت ایران را شامل ميشود وصندوق بین‌المللی پول در تازه‌ ترینگزارش خود اعلام کرده که ایران برای برقراری موازنه در بودجه سال آینده خود باید بتواندنفت را با قیمت بشکه ‌ای ۱۹۴ دلار بفروشد.

شايان بتذكر است كه وزارتخانه‌های خزانه ‌داریوامور خارجه آمریکا سازوکارهای جدیدی برای تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایراناعلام کردند كه تاكيد بر اينكه هیچ پولی به حکومت ایران نخواهد رسید.

ودر بیانیه ای که روز جمعه ۳ آبان به طور مشترک توسط این دو وزارتخانه منتشر شده، آمده است کشورهاوشرکت‌هایی که قصد دارند در زمینه‌های مجاز با ایران معامله کنند، باید طبق مقرراتدفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا، تمامی اطلاعات مربوط به این معاملات را ارائهدهند.

دولت آمریکا تاکید کرده است که از هرگونه معامله با افراد ونهادهایی که به دلیل دخالت ویا حمایت از فعالیت های تسلیحاتی وتروریستی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا هستند، جلوگیری خواهد کرد.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa