تعداد كل مبتلايان به اين ویروس در ایران از مرز 29 هزار وچهارصد نفر گذشت
تعداد كل مبتلايان به اين ویروس در ایران از مرز 29 هزار وچهارصد نفر گذشت

يک نماینده ایران: کرونا در همه شهرها شايع شده وقرنطینه ديگر فايده ندارد

احمدهمتی، نماینده مجلس ایران، امروز چهارشنبه گفت كه کرونا الان در همه شهرهاى كشورشايع شده وقرنطینه ديگر فايده ندارد و‌تاکید کرد دخالت هاى غير تخصصى به چالشوزارت بهداشت تبديل شده است.

همتیدر گفت وگو با خبرگزارى "ایلنا" درباره شیوع ویروس کرونا در ایران گفت: باتوجه به این که قبلا در کشور چین چندین هفته گزارش‌های کرونایی داده می ‌شد ومراوداتما با چین زیاد بود اطلاع‌رسانی دیر انجام شد وهم قرنطینه‌ای که باید به محض  شروع بیماری از منبع یا شهر خاصی بود اتفاق نیافتادكه این موضوع باعث شد که بیماری کرونا گسترش یابد".

همتىافزود: "یکی از چالش‌هایی که وزارت بهداشت با آن رو به رو بود موضوع دخالت‌هایغیرتخصصی بود که به خصوص در اوایل شیوع بیماری این چالش وجود داشت. مباحث غیرپزشکیرا نباید در مسائل تخصصی پزشکی دخالت داد که چند روز اول در برخی جاها این اتفاق افتادوبر خلاف تصمیمات وزارت بهداشت اقداماتی شد که نباید می ‌شد".

عضوکمیسیون بهداشت مجلس ایران در ادامه گفت: "الان کرونا در اغلب استان ها وشهرهاشایع شده وقرنطینه نمی تواند چندان فایده داشته باشد. معمولا در شروع بیماری منبعیکه وجود دارد باید قرنطینه شود تا بتوانند مهار کند ولی الان این کار دیگر مناسب نیست".

سخنگوىوزارت بهداشت ایران، دكتر کیانوش جهانپور تا ديروز سه شنبه از افزايش تعداد مبتلایانبه کرونا در کل کشور به ۸۰۴۲نفر خبر داد وگفت كه مجموع جان باختگان این بیماری به۲۹۱ موردرسید".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa