پادشاه عربستان سعودى، ملك سلمان بن عبد العزيز در كنار رئيس جمهور عراق، برهم صالح
پادشاه عربستان سعودى، ملك سلمان بن عبد العزيز در كنار رئيس جمهور عراق، برهم صالح

پادشاه عربستان سعودى: بايد تنش در منطقه بر اثر حوادث اخير كاهش يابد

پادشاه عربستان سعودى، ملك سلمان بن عبد العزيز، شب شنبه چهاردهم دى ماه در تماس تلفنى با رئيس جمهور عراق، برهم صالح تاكيد كرد بايد تنش در منطقه بر اثر حوادث اخير كاهش يابد.

به گزارشخبرگزارى دولتى سعودى "واس"، ملك سلمان بن عبد العزيز در تماسش با برهمصالح تاكيد كرد كه عربستان سعودى هميشه خواهان امنيت وثباتى كشور عراق است. بهگفته واس پادشاه سعودى تاكيد كرد بايد تنش در منطقه بر اثر حوادث اخير كاهش يابد.

در عين حال، رئيسجمهور عراق، برهم صالح در تماسش با پادشاه سعودى تشكر وقدردانى اش را به توجهعربستان سعودى به امنيت وثباتى عراق ابراز كرده است.

اين تماس آمددر حالى است كه منطقه شاهد تنش روزافزون است بويژه پس از كشته شدن فرمانده نيروىقدس سپاه پاسداران، قاسم سليمانى بر اثر حمله هوايى آمريكايى در پايتخت عراقىبغداد.

شايان بتذكر است كه قاسم سليمانى بهمراه جانشينفرمانده گروه شبه نظامى عراقى الحشد الشعبي، ابو مهدى المهندس وده نظامى ديگر درحمله هوايى آمريكايى جمعه گذشته در نزديكى فرودگاه بين الملل بغداد كشته شده اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa