پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس ایران
پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس ایران

سلحشوری: با طرح مجلس از ریاست جمهوری تنها کاریکاتوری باقی می‌ماند

پروانه سلحشوری، نماینده سابق مجلس ایران با انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تصویب آن را نفی هر چه بیشتر اختیارات مردم توصیف کرد. او ضعف رئیس جمهور را با فقدان احزاب قوی مرتبط دانست.

سلحشوری در اظهاراتى گفته است که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس در دست بررسی است در راستای افزایش "دایره اختیارات شورای نگهبان وکاهش اختیارات مردم" ودر تضاد با "اصول ۲ و۶ قانون اساسی" است.

او در ریشه‌یابی ضعف رئیس جمهور در ساختار سیاسی ایران به نبود احزاب قوی اشاره کرد وافزود: "در مملکتی که وزرا ورئیس‌جمهور برنامه مدونی ندارند، اگر نمایندگان دغدغه برنامه‌محوری دارند وقصد دارند رییس‌جمهور براساس برنامه فعالیت کند،‌ باید احزاب را قوی کنند".

سلحشوری از این که همین مقدار از اختیارات محدود رئیس جمهور هم با تصویب طرح جدید محدودتر شود ورئیس جمهور هم بیش از پیش به مهره‌ای کامل در دست شورای نگهبان بدل شود ابراز نگرانی كرد.

اين نماینده سابق مجلس ایران خواستار آن شد که این طرح حتما باید به رفراندوم گذاشته شود وبا رفراندوم مشخص شود که آیا اختیار انتخاب ریاست‌جمهوری می‌تواند از دست مردم خارج شود یا خیر، چون عملا "چنین کاری با این طرح صورت خواهد گرفت."

بنا بر گزارش‌ها در ماده شش طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در کمیسیون شوراهای مجلس درحال بررسی است در ارتباط با نامزد انتخابات ریاست ‌جمهوری گفته می‌شود که او باید "آرمان‌خواه" باشد وباید فردی "ساده ‌زیست" باشد و"از اشرافی‌گری پرهیز کند".

طبق این طرح، ضمن اینکه نامزد ریاست‌جمهوری باید پنج نفر از مشاوران خود را رسما به شورا معرفی کند، شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند برای تایید صلاحیت آنان چه با مشاوران آن نامزد وچه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد ویا از نامزدها آزمون بگیرد.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa