سازمان هاى حقوقى بارها دولت ایران را متهم كردند كه زندانیان بويژه زندانیان سیاسی را مورد آزار قرار مى دهد
سازمان هاى حقوقى بارها دولت ایران را متهم كردند كه زندانیان بويژه زندانیان سیاسی را مورد آزار قرار مى دهد

پس از موافقت خامنه‌ای.. ایران تعدادی از زندانیان جرائم امنیتی را آزاد كرد

سازمان حقوقبشری عفو بین‌الملل در واکنش به بخشش تعدادی از زندانیان جرائم امنیتی در ایران ازسوی رهبر رژيم جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، اعلام کرد آن‌ها از ابتدا نباید حبس می‌شدند.

به گزارش"ایران اينترنشنال"، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات ومشاوره بخش خاورمیانه وشمالآفریقای عفو بین‌الملل، گفت: "عفو بین‌الملل از آزادی هر كس كه به عنوانزندانی عقیدتی بازداشت شده استقبال می ‌كند، گرچه آن‌ها در درجه اول نباید درزندان می ‌بودند".

لوتر اضافهکرد: "هیچ‌کس نباید به دلیل اعمال حق خود به صورت صلح‌آمیز یک روز هم درزندان بماند"، وافزود: "وحشتناک است که بسیاری از زندانیان عقیدتی بهناحق در زندان به سر می‌برند".

عفو بین‌المللاین تصمیم را یک تحول مثبت عنوان کرده، اما با این‌حال این زندانیان را کسانیدانسته که به دلایل سیاسی محکوم شده‌اند. این سازمان حقوق بشریمجددا از مقام‌های ایران خواست كه فورا وبدون قید وشرط همه زندانیان عقیدتی راآزاد كنند.

روز چهارشنبهقوه قضاییه ایران اعلام کرد محکومان جرائم امنیتی کمتر از پنج سال مشمول عفو قرارگرفته‌اند وهمچنین تعدادی از زندانیانی که در اسفند ماه به مرخصی رفتند به زندانبازنمی‌گردند.

رسانه قوهقضاییه این اقدام را نتیجه نامه ابراهیم رییسی رییس دستگاه قضایی، به علی خامنه‌ای،‌رهبر رژيم جمهوری اسلامی،‌ گزارش کرد. دستگاه قضایی ایران تاکنون بیش از ۸۵ هزار نفر اززندانیان را در پی همه‌گیری این بیماری به مرخصی فرستاده است.

طی هفته‌هایگذشته خانواده تعدادی از زندانیان سیاسی با انتشار نامه‌هایی به مقام‌های ایرانضمن نگرانی از وضعیت سلامتی بستگان خود در زندان‌ها از آن‌ها خواسته بودند با آزادیموقت این زندانیان تا پایان بحران شیوع کرونا موافقت کنند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa