ارتش ملي يمني
ارتش ملي يمني

پيشرفت چشمگير ارتش يمني در “كتاف” در راستاي مبارزه با شبه نظاميان حوثي

ارتش ملي يمني، صبح امروز يكشنبه پنجم مه ماه، در برابر شبه نظاميان تروريستي حوثي پشتيباني شده از ايران در جبهه ناحيه كتاف بطور چشمگير پيشرفتي كرد در راستاي مبارزه ارتش اين گروه تروريستي وبازپس گيري مناطق زير كنترل آنها.

به گزارش "العربيه"، ارتش يمني بسوي ناحيهالحشوه در استان صعده پيشرفت، در حالي مسئول امداد اين شبه نظاميان كودتاچي درجبهه مريس ضالع كشته شد.

نيروهاي ارتش يمني توانستند اين مسئول ويكي از همراهكنندگانش را مورد هدف قرار دهند، همزماني كه استان ضالع شاهد عمليات پياپي مقاومتبا حمايت تيپ هاي العمالقه است.

در همين راستا، هفت تن از رهبران شبه نظاميان كودتاچي حوثي در حمله امنيتي توسط نيروهاي العمالقه پريروز جمعه به هلاكت رسيدند كه اين حمله در ناحيه الزاهر البيضاء وسط كشور رخ داد.

سخنگوي نيروهاي العمالقه ارتش يمني، وضاح الدبيش، درينمورد وگفت كه نيروها از گردان (م.د.) العمالقه به منطقه آل حميقان رسيدند ويك ضربتدردناك به شبه نظاميان حوثي زدند كه به هلاكت رسيدن هفت تن از رهبران اين شبهنظاميان بر جاي گذاشت.

الدبيش توضيح داد كه نيروهاي العمالقه يك اتاق عملياتمركزي وخودروي زرهي در ناحيه الزاهر را مورد هدف ونابودي قرار دادند كه چند رهبرحوثي در موضع مورد هدف بودند وقبل از انجام حمله به نيم ساعت رسيدند.

الدبيش اشاره كرد كه اين اتاق براي رهبري وكنترل عملياتجنگي در استان البيضاء ومناطق هممرز ناحيه الزاهر بود وافزود كه پيش ازين حملهعمليات شناسايي براي تعيين هدف انجام شد.

ودر راستاي مبارزه نيروهاي ارتش يمني با تروريسم شبهنظاميان حوثي، نيروهاي ارتش بامداد ديروز شنبه چهارم مه ماه، توانستند حمله شبه نظاميانحوثي (پشتيباني شده از ايران) در استان تعز را خنثى سازي كنند.

وبه گزارش سايت "سپتامبر نت" وابسته به ارتش يمني به نقل از منابع نظامي، عاملان شبه نظاميان حوثي تلاش كردند بسوي مواضع ارتش ملي در شمال شهر تعز پيشرفتي كنند، اما نيروهاي ارتش آنها را جلوگيري كردند ومجبورشان به عقب نشيني وگريزي كردند.

اين منابع افزودند كه شبه نظاميان كودتاچي طي آن نبردي كهدر پي حمله ناموفقش بود شماري زيادي از كشته شدگان ومجروحان را از دست دادند وهم منجربه نابودي يك دسته هجومي وابسته به آنها شد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa