هشدارها در مورد بازگشت تهران به ليست سياه كشورهاى تامين كننده مالى تروريسم
هشدارها در مورد بازگشت تهران به ليست سياه كشورهاى تامين كننده مالى تروريسم

پیامک هاى تهديدآميز به اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران

چند عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، امروز چهارشنبه از دريافتن تعداد زیادی پیامک تهديدآميز از مخالفان لوايح مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم خبر دادند واين همزمان با برگزار شدن نشستى درباره بحث تصويب مجمع يا بتعويق انداختن مساله پيوستن تهران با آن لوايح است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد صدر، امروز چهارشنبه بااشاره به از شب گذشته تعداد زیادی پیامک در جهت رد لوایحFATF برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسالشده است گفت: " تعداد زیادی پیامک برای من ارسال شده است که من حتی فرصت نکردمهمه انها را بخوانم".

صدربه خبرگزارى "خبرآنلاين" اظهار كرد: "تهديد در این پیامک‌ها تلویحاوجود دارد اما واقعا من وقتی با حجم زیادی از پیامک‌ها روبه رو شدم همه آنها را نخواندماما معمولا در میان آنها تهدید هم وجود دارد".

صدر درمورد ناپيوستن تهران به آن لوايح گفت: "فاصلهایران تا بازگشت به لیست سیاه چیزی حدود ۴۰ روز زمان باقی مانده است اما هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظامبرای لوایح پالرمو وCFT تصمیمی نگرفته است.

درهمين راستا، مجید انصاری در گفت‌وگو با خبرگزارى "ایسنا"، اظهار کرد: "ازشب گذشته پیامک‌هایی با محتوای مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF دریافت کرده وهمچنان ارسالاین پیامک‌ها ادامه دارد.

انصاریخاطرنشان کرد: پیامک‌ها تنوع محتوایی داشته ‌اند؛ اما متن اکثر آنها شبیه به هم بودهواین طور به نظر می ‌رسد که از یک مرکز واحد هماهنگ شده است".

ازسوى ديگر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه فهرست سیاه FATF شوخی‌بردار نیست ومانند تحریم نمی‌ توان آن را دورزد به خبرگزارى "ایرنا" گفت: "در صورت بازگشت به این فهرست حساب بسیاریاز شرکت‌های ایرانی که خارج از کشور ثبت شده‌اند، بسته خواهد شد".

اما خبرگزارى "فارس" گزارش داد كه رئیس مجمع تشخیصمصلحت نظام، صادق لاريجاني، امروز چهارشنبه در واكنش به بحث پيوستن تهران به آن لوایحگفت: "CFT برای امنیت ملی خطرناک وبدتراز برجام است".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa