گزارش‌های دیگر حاکی است که رقم مبتلایان وجان‌باختگان اين بيمارى در ایران بسیار بیش از این ارقام است
گزارش‌های دیگر حاکی است که رقم مبتلایان وجان‌باختگان اين بيمارى در ایران بسیار بیش از این ارقام است

کرونا در ایران: بیش از يک هزار فوت و۱۷ هزار مبتلا

بر اساس آمار رسمی که امروز، ۲۸ اسفند، از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام شد بادرگذشت ۱۴۷ نفر دیگر در ایران به خاطر ویروسکرونا، جمع کل آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران به ۱۱۳۵ نفر رسیده‌است.

علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداشت و درمان ایران، اعلامکرد که در عرض ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۲ مورد جدید کرونا در ایران شناسایی شده است. بدین ترتیب تعداد موارد مبتلابه کووید۱۹ در ایران به ۱۷ هزار و۳۶۱ نفر رسید.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد که اگر در دوهفته پیش‌رومردم همکاری کنند، می ‌توان بیماری را کنترل کرد وگرنه این مدت به دو ماه افزایش پیدامی‌ کند. وى تصریح کرد که "اصلا وضعیت خوب نیست" وگفت که ویروس کرونا بهشدت مسری وآسیب‌‌زاست.

رییسی با اشاره به عملکرد برخی کشورهای اروپاییکه مردم را در صورت بیرون آمدن از خانه جریمه می ‌کنند، گفت: "در ایران باتوجه به شرایط فرهنگی، افراد را ترغیب کردیم که در خانه بمانند و از حضور در جمعاجتناب کنند".

بحث قرنطینه کردن شهرها از آغاز شیوع کرونا در ایرانمطرح بوده وهمواره با مخالفت مقام‌های دولتی روبهرو شده است. ادارات ومغازه‌ها وفروشگاه‌هانیز تعطیل نشده‌اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa