کشته شدن دو نیروی سپاه پاسداران در سیستان وبلوچستان
کشته شدن دو نیروی سپاه پاسداران در سیستان وبلوچستان

کشته شدن دو نیروی سپاه پاسداران در سیستان وبلوچستان

سپاه پاسداران ايران خبر داد که دو نفر ازنیروهای این نهاد روز یکشنبه در منطقه کِشتگان سراوان در استان سیستان وبلوچستانکشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايرانيان "ایسنا"،محسن نقیبی اهل کرمانشاه وعبدالخالق درازهی از نیروهای بسیج در سیستان وبلوچستاندر این درگیری کشته شدند. در این درگیری همچنین محمد ثوری وشمس‌الدین بوداق، دونیروی دیگر سپاه پاسداران مجروح شدند.

شهرستان سراوان در ۳۴۰ کیلومتری جنوب زاهدان ودر همسایگی کشور پاکستان واقع شده وشرقی‌ترینشهرستان ایران است.

شايان بتذكر است كه این شهرستان مانند برخی ازدیگر شهرستان‌های این استان طی سال‌های اخیر بار‌ها محل رویارویی نیروهای نظامی وانتظامیبا گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده است.

استان سیستان وبلوچستان هميشه شاهد عملياتمسلحانه ميان گروه‌های مسلح ونيروهاي امنيتي از قبيل مرزبانان وسپاه پاسداران استواين گروه‌ها ميگويند كه حملات ايشان اعتراض به سركوبي وتبعيض رژيم تهران به اقليتسني بلوچ درين منطقه است.

گزارش ها حاكي است كه ساكنان اين استان در فقروگرسنگي شديد زندگي ميكنند واز همه منابع طبيعي وثروات منطقه ايشان برخوردارنيستند وهم از خدمات اوليه مانند آموزش وبهداشت محروم هستند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa