رژه نظامی نيروهاى سپاه پاسداران ایران
رژه نظامی نيروهاى سپاه پاسداران ایران

گزارش: پارلمان بریتانیا در پى شناسایی سپاه پاسداران به عنوان “نهاد تروریستی”

کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در روزهای آینده طرحی را به دولت ارايه خواهد کرد که بر اساس آن، دولت بریتانیا کلیت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی می‌کند.

بر اساس اطلاعات رسیده به "ایران اینترنشنال"، کمیته منتخب روابط خارجی پارلمان بریتانیا در این طرح استدلال کرده است که سپاه پاسداران، با حمایت مداوم وپیگیر از نیروهای تروریست وگروه‌های مسلح غیر دولتی، در جهت تضعیف ثبات وامنیت در منطقه گام بر می‌دارد.

این کمیته در پیشنهاد خود به دولت بریتانیا نوشته است "ما متقاعد شده‌ایم که اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با معیارهایی که در قانون مبارزه با تروریسم، مصوب سال ۲۰۰۰ بریتانیا تعیین شده است مطابقت کامل دارد".

بر اساس اطلاعاتی که از سوی منابع موثق در اختیار "ایران‌ اینترنشنال" قرار گرفته است، کمیته منتخب سیاست خارجی بریتانیا معتقد است "فلسفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واقدامات بدخواهانه آن در داخل ایران ودر کل منطقه، بر خلاف منافع بریتانیا و منافع مردم ایران است".

این کمیته توصیه کرده است که "وزارت‌‌ خارجه بریتانیا با همکاری وزارت کشور، اطلاعات در دسترس درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بررسی کند ونتیجه را به منظور شناسایی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی به پارلمان بریتانیا ارایه کند".

افزایش تمرکز آمریکا وکشورهای اروپایی بر فعالیت‌های سپاه پاسداران در کشورهای منطقه از جمله سوریه،‌ عراق ویمن طی سال‌های اخیر بیش از پیش موجب انتقاد از تهران شد.

این طرح در حالی به دولت بریتانیا ارائه می‌شود که پیش از این ایالات متحده آمریکا نیز از فروردین سال گذشته با فرمان دونالد ترامپ، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است.

تهران نیز در مقابله با این نوع اقدامات در برابر سپاه پاسداران،‌ ایالات متحده وفرماندهی مرکزی آمریکا "سنتکام" را از سال گذشته به عنوان گروه تروریستی اعلام کرد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa